Del

Workshop om forsøg

65 deltagere fra 33 skoler var repræsenteret da DEG-L holdt workshop om forsøg på erhvervsuddannelserne den 27. oktober. En god og dynamisk dag med stor spørgelyst og høj grad af deltagerinvolvering.

Nina Olsen, vicedirektør i DEG, indledte workshoppen med lidt baggrund omkring processen bag muligheden for forsøgene og refererede fra arbejdet i ministerens sparringsgruppe, hun har siddet med i .

- Det er vores indtryk at ministeren er meget ivrig efter at få gang i forsøgene og har været meget lydhør over for de input, der er kommet fra sparringsgruppen, siger Nina Olsen, vicedirektør i DEG.

Sparringsgruppen har anbefalet 4 overordnede temaer for forsøgene:
1. Større fleksibilitet i forhold til skole og praktik
2. Forsøg med uddannelsernes struktur/ studiemiljø
3. Forsøg med skolehjem
4. Forsøg med eux

Der var også en orientering fra ministeriet og STUK samt mulighed for at stille spørgsmål.

Ingen ekstraudgifter

Signe Tychsen Philip, kontorchef i UVM, gennemgik rammerne for forsøgene og understregede, at skolerne ikke får godkendt forsøg, der medfører en merudgift, men at ministeriet ellers er meget åbne over for nye ideer til forsøg.

Derudover blev det understreget, at man ikke kan søge om øget og bredere tilgang til GF1. Det er en problematik, der kører uden for forsøgsrammen, da det kræver en særskilt politisk proces.

Gruppearbejde om konkrete forsøg

Efter frokost gik alle workshopdeltagerne i grupper og arbejdede på at beskrive en række forsøg både for enkeltskoler som for grupper af skoler.

På Tech College Aalborg ønsker man fx at udfordre vekseluddannelsessystemet ved at ændre praktikstrukturen, så alle elever er fast på skole en uge om måneden i stedet for i længere perioder. Og på EUC Nord har man et ønske om at afprøve to forsøg bl.a. med et bredere grundforløb.

-Vi vil gerne lave forsøg med bredere grundforløb på vores levnedsmiddeluddannelser og på vores træfag. Målet er at få flere elever til at gennemføre. Og så har vi et ønske om et meget specifikt forsøg, hvor vi på skibsmontøruddannelsen vil prøve at flytte fysikfaget fra GF2 til hovedforløbet, for at give eleverne lidt mere luft, da vi oplever, de er meget pressede på GF2. Og så vil vi flytte muligheden for valgfag fra hovedforløbet til GF2, fortæller A. Neil Jacobsen, direktør på EUC Nord.

 

Fakta om forsøgene

10. november 2017: Ansøgningsfrist
Primo 2018: REU afgiver indstilling
Februar/marts: Forventet udmelding af valgte forsøg
Marts-juli: Skolerne forbereder forsøgene
August 2018-juli 2021: Forsøgene gennemføres senest fra august 2018 og evalueres.

Afhængig af de forslag der kommer om forsøg på eux-området, vil der blive fastsat særlig proces herfor.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K