Del

Invitation til at deltage i et projekt om Ledelsesudvikling i praksis (LIP)

Erhvervsskolerne har netop modtaget en invitation fra Undervisningsministeriet om deltagelse i et projekt om Ledelsesudvikling i Praksis (LIP).

Med baggrund i eud-formen blev der afsat midler til at understøtte, at lederne på erhvervsskolerne ”kan udnytte det nye ledelsesrum, som er tilvejebragt med de nye arbejdstidsregler til at gennemføre de centrale initiativer i reformen, herunder et kvalitetsløft af undervisningen, en ændret struktur og en styrkelse af skolens ungdomsmiljø.”

LIP er udviklet i samarbejde med skoleledere og skoleforeninger, der har drøftet målgruppe, indhold og organisering af projektet. Der er bl.a. blevet nedsat en ekstern følgegruppe med repræsentanter for sektoren, som deltager i indledende møde med den kommende leverandør på projektet, og deltager i evalueringsmøder undervejs i projektet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vil gerne opfordre alle medlemsskoler til at deltage i projektet.

Se invitationen her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K