Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | april 2018

 
 
 
 

Der skal nytænkning til

Tak for et godt årsmøde med spændende diskussioner og hyggeligt samvær. Velkommen til lederforeningens nye formand Ole Heinager. Ole gav i sin åbningsreplik til årsmødet udtryk for, at der på ikke så langt sigt er brug for en samtænkning af ungdomsuddannelserne på tværs af hele uddannelsessystemet. Det er jeg enig med ham i.

Det var tydeligt på årsmødet, at der i os alle er en vis reformtræthed, som vi skal respektere. Men det er ligeså tydeligt, at der er ved at brede sig enighed om, at de hidtidige reformer, der har set på et uddannelsesområde af gangen, har været fornuftige og nyttige men ikke tilstrækkelige til at skabe et uddannelsessystem, der skaber match mellem de unges lyst og evner og arbejdsmarkedets behov for fremragende professionelle. Skal udfordringen løses, kommer vi til at drøfte et uddannelsessystem, der sikrer at alle unge får erfaringer med såvel praktisk færdighedsudvikling og teoretisk fordybelse. Erfaringer der kan skabe et reelt grundlag for deres videre uddannelses- og karrierevalg. Dette er min sidste leder i denne formandsskabsperiode, tak for nu, det har været sjovt og spændende.

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Årsmøde 2018

DEG har netop afholdt årsmøde 2018 på Nyborg Strand. Næsten 600 engagerede deltagere bidrog med klare holdninger og diskussionslyst på årsmødets mange workshops og oplæg.

Årsmødet satte i år fokus på, hvordan erhvervsskolerne kan klæde elever og kursister bedst muligt på til at møde fremtidens krav.


Læs mere
Download årsmødehæftet her
Se eller gense slides fra de forskellige workshops 

Kurser i godt bestyrelsesarbejde 2018

Erhvervsskolernes bestyrelsesforeninger tilbyder kurser i godt bestyrelsesarbejde for medlemmer i erhvervsskolernes bestyrelser

Professionelt bestyrelsesarbejde er afgørende for sund drift og udvikling af erhvervsskolerne. At deltage i, og lede en professionel bestyrelse, er en kompleks opgave, som man ikke uden videre er klædt på til at varetage.
Derfor tilbyder vi kurser i godt bestyrelsesarbejde, hvor der bliver mulighed for, på en god og koncentreret måde, at få et solidt vidensfundament på plads, og samtidig udveksle erfaringer og udbygge netværk med andre bestyrelsesmedlemmer.

Alle kurser er baseret på dialog, hvor deltagerne vil blive medinddraget i diskussioner, arbejde med cases og forskellige dilemmaer bl.a. i mindre arbejdsgrupper, men også i plenum.

Vi anbefaler, at alle nye bestyrelsesmedlemmer gennemgår både trin 1 og trin 2 kurserne.  


Læs kursusbeskrivelsen her
Tilmelding til kurserne
Se video fra et tidligere kursus

Henning Dam modtog overlærer M. Rasmussens mindepris

Henning Dam har netop modtaget overlærer M. Rasmussens mindepris for sit store arbejde for at synliggøre og fremme industriteknikeruddannelsen.

Per Påskesen (tv.), næstformand i DEG-L, var stolt og glad, da han overrakte Henning Dam, overlærer M. Rasmussens mindepris på 25.000 kr. Prisen uddeles til en person der har gjort en særlig indsats for erhvervsuddannelserne. 
Henning Dam modtog prisen som en påskønnelse af sit store arbejde for at øge kendskabet til industriteknikeruddannelsen og har besluttet, at pengene skal bruges til at opgradere den messestand som hjemmesiden, www.industritekniker.nu, har.

Ole Heinager, ny formand i DEG-L

Ole Heinager, direktør på Next København blev valgt som ny formand på DEG-L's repræsentantskabsmøde den 28. april.

Men hvad vil han arbejde for som ny formand? Læs interviewet her og få indblik i den nye formands visioner. 


Læs interviewet 

Profilfag i gymnasiet afgør unges karrierevalg

Unge, der tager en hhx- eller en htx-studentereksamen, vælger primært videreuddannelse inden for rækken af profilfag, de har haft i løbet af gymnasietiden.

Tallene fra den koordinerede tilmelding (KOT) viser også, at studerende med htx-baggrund er de unge, der hurtigst går i gang med en videregående uddannelse efter endt studentereksamen.
Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, mener, det er vigtigt, at man allerede tidligt guider de unges retning i forhold til valg af ungdomsuddannelse.


Læs nyhedsbrevet SPOT på Uddannelse

Hvilket digitalt arbejdsmarked uddanner vi til?

På DEG’s årsmøde 2018 blev der fra henholdsvis byggeri og detailområdet givet bud på, hvad fremtidens digitale arbejdsmarked vil betyde for de faglærte, som erhvervsskolerne uddanner.

Teknisk chef fra 3D Printhuset Jakob Jørgensen fortalte om processen med at 3D-printe et hus, mens direktør Niels Ralund fra Foreningen for Dansk Internet Handel gav sit bud på fremtidens købmænd.


Find oplæggene her under runde 3,1. 

Teknologipagten

Regeringen lancererede officielt d. 24. april 2018 Teknologipagten, hvis formål er at sætte fokus på eksisterende og nye projekter, der fremmer STEM i uddannelsessystemet.

Alle institutioner kan melde sig, hvis de har en indsats, der kan fremme teknologipagtens tre mål. Dette kan ske ved at sende en teknologipagterklæring til info@remove-this.teknologipagten.dk


Læse mere om teknologipagten og dens målsætninger her og her 
Spørgsmål kan rettes til UVM 
Skabelon til Teknologipagterklæring

Høring om krav til studieadministrative it-systemer

​​​​​​​DEG har afgivet høringssvar vedr. revideret bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer.

Baggrunden for at åbne bekendtgørelsen skyldes bl.a., at AMU-området fremover indgår og dermed stilles der krav om dataudveksling med EfterUddannelse.dk.


Find DEG’s høringssvar her
Den nuværende bekendtgørelse kan læses her 
Materiale vedr. høringen her

Generalforsamling i maj

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne afholder generalforsamling den 30. maj 2018 i København.

Generalforsamlingen afholdes på Scandic Copenhagen.

Tilmelding her

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev