Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | juni 2018

 
 
 
 

De voksne skal rykke længere frem i bussen

I disse uger skal vi glæde os og lykønske de mange tusinde unge og voksne, der fejrer veloverståede svendeprøver, eksaminer og fagprøver. Det er rigtig godt gået af den enkelte og vigtigt for os som samfund at flest mulige uddanner sig.
Mange skal nu ud og finde en praktikplads – og trods debatten om mangel på arbejdskraft, vil der desværre stadig være unge, der ikke får en praktikplads. Det er brandærgerligt, og vi skal derfor huske det fælles ansvar, vi har for at uddanne vores kommende arbejdsstyrke.
Jeg tror, vi skal tænke uddannelse bredt – og på tværs af alder – som en kædereaktion, hvor vi skal have rykket nogle af de voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet, længere frem i bussen rent uddannelsesmæssigt. Mange voksne skal efter- og videreuddannes, og dermed flyttes op på et højere kompetenceniveau – så bliver plads til vores unge ved indgangen til arbejdsmarkedet. Det vil være til stor gevinst for os alle.
Nyd sommeren – og brug måske tiden til at drømme om hvad dit næste uddannelsesløft skal være?

Kim Simonsen,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

DEG på Folkemødet

DEG's debatter trak fulde huse på Folkemødet på Bornholm. Overskrifterne var: Digitalisering, VEU og FN's verdensmål.

Debatterne bølgede på Grønbechs Hotel. DEG var vært ved tre debatter om hhv. digitalisering i ungdomsuddannelserne i samarbejde med Danske Gymnasier, motivation til voksen- og efteruddannelse i samarbejde med Uddannelsesforbundet, og hvordan FN’s verdensmål indgår som en del af ungdomsuddannelserne i samarbejde med Operation Dagsværk og Next Uddannelse København.


Læs mere og hør podcasts fra de tre debatter

Fremtidens ungdomsuddannelser

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) byder op til debat om fremtidens ungdomsuddannelsessystem.

Mange interessenter i den uddannensespolitiske arena er begyndt at tale om behovet for et nyt og mere fremtidssikret ungdomsuddannelsessystem.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne har udarbejdet et notat med bud på en række pejlemærker i et nyt ungdomsuddannelsessystem.


Læs mere

Udskolingspakke er et vigtigt skridt

Det er utrolig glædeligt, at folkeskoleforligspartierne er blevet enige om en udskolingspakke inden sommerferien, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

- At det praksisfaglige og anvendelsesorienterede får en mere fremtrædende plads i folkeskolen er helt afgørende for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse, men også for at sikre, at alle elever føler sig motiverede i udskolingen, siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.


Læs pressemeddelelsen

Finansiering af FGU sender skuffende signal

Det er ganske uforståeligt, at politikerne vælger at tage penge fra ungdoms- og voksenuddannelser for at finansiere FGU-reformen, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Signalet får erhvervsskolerne til at tvivle på, om politikerne reelt mener det, når de siger, at flere skal vælge erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelse.


Læs pressemeddelelsen 

Helhedslæring i erhvervsuddannelserne

Nyt projekt om helhedsforståelse i byggeriet skal styrke samarbejde på tværs af fag i erhvervsuddannelserne.

Projektet skal udvikle undervisningsforløb, der giver de unge helhedsforståelse og evnen til at samarbejde med unge fra andre fagområder. Projektet sættes i gang i efteråret 2018 og alle erhvervsskoler vil modtage en invitation til den indledende workshop.


Læs mere

Digitale Synergier - planlægning på tværs af merkantile skoler

Pilotprojekt skal undersøge, om digitale hjælpemidler kan sikre lokale undervisningsmiljøer.

Flere skoler – særligt små og mindre skoler – har ofte få elever inden for de enkelte uddannelsesretninger, og det kan være vanskeligt at opretholde lokalt udbud, hvor underviserne har et uddannelsesspecifikt kendskab inden for de enkelte erhvervsuddannelser. Nyt pilotprojekt skal afhjælpe udfordringen vha digitale løsninger.


Læs mere

Lærerne er positive over for opkvalificering i digitale teknologier

På Roskilde Tekniske skole (RTS) er det en del af den digitale strategi, at alle lærere skal opkvalificeres i digitale teknologier, pædagogik og it.

Det sker gennem et nyudviklet uddannelsesforløb, som RTS har udviklet sammen med professionshøjskolen Absalon. Uddannelsen svarer til 10 ECTS point, og kan tages af alle.
- Det er super vigtigt, at alle lærere har en basis-grundviden om it, pædagogik og nye digitale teknologier. Og de lærere, der er blevet opkvalificeret, er meget positive for de nye værktøjer og viden, kurset har givet dem, siger Morten S. Andersen, it-chef på Roskilde Tekniske Skole.


Læs artiklen 

Den Digitale Erhvervsskole 6.0

Konferencen afholdes den 8. oktober i Odense Kongres Center. Der kommer en invitation ud efter sommerferien, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Konference Den Digitale Erhvervsskole 6.0 sætter i år fokus på undervisningsforløb. På konferencen vil bl.a. EVA præsentere resultaterne af en ny undersøgelse om brug af data i erhvervsuddannelserne, og der vil blive drøftet kvalitet i fjernundervisningsforløb.


 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev