Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | maj 2018

 
 
 
 

Vi skal op i gear

Først en stor tak for udpegningen som ny formand for DEG-B. Jeg takker for tilliden og ser frem til arbejdet  særligt til opgaverne i DEG-B’s bestyrelse, men også til samarbejdet med sekretariatet og ikke mindst med lederforeningen samt den lange række af interessenter, som vi er fuldstændig afhængige af at samarbejde med.

Vi har alle en presserende mission, som er, at få uddannelsessektoren op i gear.
Vi er nødt til at indrette vores uddannelser, så de bliver mere agile og afspejler det arbejdsmarked, der forvandler sig i lyntempo, og som vi uddanner til. For at imødekomme de konstante forandringer skal vi hurtigst muligt etablere bedre og måske nye sammenhænge i ungdomsuddannelserne  måske ligefrem retænke hele ungdomsuddannelsessystemet. Vi skal tage ansvar og fremtidssikre vores uddannelser  og jeg glæder mig til arbejdet.

Kim Simonsen,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Ny formand i i DEG-B

Kim Simonsen er netop udpeget som ny formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

"Erhvervsskolerne skal være kongelige hofleverandører i uddannet arbejdskraft til dansk erhvervsliv – og det skal vi være i tæt samarbejde med andre og gennem partnerskaber", siger Kim Simonsen


Læs interviewet med Kim Simonsen

Generalforsamling i DEG-B

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne holdt generalforsamling den 30. maj 2018 i København. Mere end 50 personer deltog.

Daværende formand, Lars Goldschmidt aflagde sin mundtlige beretning, regnskab og budget blev godkedt, og et par nye vedtægtsændringer vedtaget.
Efterfølgende holdt bestyrelsen konstituerende møde, hvor Kim Simonsen blev udpeget som ny formand for DEG-B. Lars Goldschmidt, blev herefter udpeget som næstformand.


Læs mere

DEG på Folkemødet på Bornholm

Torsdag den 14. juni kl. 13.00 går debatterne løs på Grønbechs hotel, hvor DEG er værter.

DEG deltager som vanligt i en lang række debatter om vores uddannelser på Folkemødet i Allinge på Bornholm. Det foregår i år fra den 14.-17. juni. Som noget nyt i år har vi valgt at leje Grønbechs hotel, som ligger midt i byen, hele torsdag eftermiddag, hvor Folkemødet starter.
Eftermiddagen vil indeholde forskellige uddannelseselementer, hvor omdrejningspunktet er tre debatter om hhv. digitalisering i ungdomsuddannelserne i samarbejde med Danske Gymnasier, motivation til voksen- og efteruddannelse i samarbejde med Uddannelsesforbundet og hvordan FN’s verdensmål indgår som en del af ungdomsuddannelserne i samarbejde med Operation Dagsværk og Next Uddannelse København.


Læs om debatterne her

Kurser i godt bestyrelsesarbejde 2018

Erhvervsskolernes bestyrelsesforeninger tilbyder kurser i godt bestyrelsesarbejde for medlemmer i erhvervsskolernes bestyrelser

Professionelt bestyrelsesarbejde er afgørende for sund drift og udvikling af erhvervsskolerne. At deltage i, og lede en professionel bestyrelse, er en kompleks opgave, som man ikke uden videre er klædt på til at varetage.
Derfor tilbyder vi kurser i godt bestyrelsesarbejde, hvor der bliver mulighed for, på en god og koncentreret måde, at få et solidt vidensfundament på plads, og samtidig udveksle erfaringer og udbygge netværk med andre bestyrelsesmedlemmer.

Alle kurser er baseret på dialog, hvor deltagerne vil blive medinddraget i diskussioner, arbejde med cases og forskellige dilemmaer bl.a. i mindre arbejdsgrupper, men også i plenum.

Vi anbefaler, at alle nye bestyrelsesmedlemmer gennemgår både trin 1 og trin 2 kurserne.  


Læs kursusbeskrivelsen her
Tilmelding til kurserne
Se video fra et tidligere kursus

Årets Offentlige Bestyrelseskonference

Kom med til Årets Offentlige Bestyrelseskonference 6. november 2018.

Temaet for årets konference er ”Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsernes ledelsesrum”.


Læs mere

Find europæiske samarbejdspartnere på eTwining-seminar

eTwinning er en gratis platform for lærere og elever til at netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle idéer på tværs af skoler i Europa.

Organisationen bag eTwinning arrangerer et seminar med fokus på samarbejdsprojekter på EUD-området.  


Læs mere

Efterskoler vejleder unge til erhvervsuddannelserne

Landets efterskoler arbejder målrettet med at vise de unge, hvad erhvervsskolerne har at byde på, så flere unge får øjnene op for en erhvervsuddannelse.

Efterskoleforeningen har lavet en undersøgelse blandt landets 244 efterskoler om deres arbejde med overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne og udgivet en pjece om samme.


Læs mere her og download pjecen

Privatlivspolitik i DEG

I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er vi som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de oplysninger, vi har om dig.

Personoplysninger er oplysninger om dig eller oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Det kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fotos, film eller cpr.nr.


Læs mere om håndtering af personoplysninger her

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev