Del

Generalforsamling i DEG-B

Lidt mere end 50 personer deltog i DEG-Bs generalforsamling i København. Generalforsamling forløb fuldstændig planmæssigt.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne holdt generalforsamling den 30. maj 2018 i København. Daværende formand, Lars Goldschmidt aflagde sin mundtlige beretning, regnskab, budget blev godkendt og et par nye vedtægtsændringer blev vedtaget.
Alt forkøb fundstændig som planlægt og uden besmærkninger - "Grænsende til det kedelige, men helt efter bogen", som Lars Goldschmidt sagde med et glimt i øjet til alle deltagerne.

Afslutningsvis takkede Lars Goldschmidt de afgående bestyrelsesmedlemmer fra DEG-B's bestyrelse for indsatsen i DEG-B og bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.

Se hvordan den nye bestyrelse ser ud nu

Ny formand i DEG-B

Efter generalforsamlinge holdt den nye bestyrelse konstituerende møde, hvor Kim Simonsen blev udpeget som ny formand for DEG-B. Kim Simonsen efterfølger Lars Goldschmidt, der blev udpeget som ny næstformand. Formandsposten i DEG-B skifter hvert andet år.

Se materialet fra generalforsamllingen og læs den skriftlige beretning

Læs interviewet med ny formand Kim Simonsen

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K