Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | januar 2019

 
 
 
 

Eud-aftalen kom i hus

Så kom der endelig en god og politisk bredt funderet eud-aftale i hus. Det er glædeligt, og det bedste der er sket for eud-området de seneste mange år.
Vi håber og tror på, at initiativerne i aftalen vil bidrage til at tiltrække og fastholde flere elever i erhvervsuddannelserne. Men det er i 11. time.
Det danske arbejdsmarked skriger fortsat efter flere veluddannede faglærte – spørgsmålet er, om vi kan nå at få dem uddannet?


Kim Simonsen,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Ny eud-aftale vil tiltrække og fastholde flere elever

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er meget positive over for den nye brede aftale. Men der er en knast på det merkantile område.

DEG mener, aftalens initiativer vil bidrage til at tiltrække og fastholde flere elever til erhvervsuddannelserne; ligesom videreførelse af kvalitetspuljemidlerne på 168 millioner kroner i 2019 er en vigtig håndsrækning til erhvervsuddannelserne. 
- Overordnet er vi meget tilfredse med den nye eud-aftale, der indeholder mange af de elementer, som DEG har arbejdet for de seneste tre år. Der er dog nogle knaster i det afkortede merkantile grundforløb til de studenter, der ikke kommer fra hhx. Det er vi bekymrede over, siger Lars Kunov, direktør i DEG. 
Nu følger selve udmøntningen og høringsfasen, hvilket DEG følger tæt.


Læs pressemeddelelsen fra offentliggørelsen af aftalen

Millioner til indsats for uddannelse af ledige

Uddannelsesambassadører og øget indsats for fra ufaglært til faglært er blandt nye initiativer for at få opkvalificeret flere ledige. Det fremgår af ny politisk aftale, som VEU-udbyderne i DEG hilser velkommen.

100 mio. kr. skal bruges til nye initiativer for at opkvalificere ledige. Det er resultatet af en aftale, som netop er indgået mellem forligspartierne bag beskæftigelsesreformen. Der er tale om uforbrugte midler fra puljen til uddannelsesløft, som nu bruges til at forbedre jobcentrenes hjælp til virksomhederne, give jobparate kontanthjælpsmodtagere en tidlig indsats, løfte indsatsen for ledige, der mangler basale læse-, skrive og regnefærdigheder og ansætte uddannelsesambassadører, der kan udbrede kendskabet til, at ufaglærte ledige kan uddanne sig til faglærte.


Læs mere

"Vi er altid i tæt dialog"

Det kræver et stærkt makkerpar at drive en stor erhvervsskole. Læs det første i rækken af dobbeltinterviews med en formand og direktør - her fra Mercantec.

Kirsten Holmgaard, direktør på Mercantec og Palle Damborg, formand selvsamme sted, ringer sammen stort set ugentligt. Det sikrer en tæt dialog.


Læs interviewet  

Der er fokus på beskæftigelsesindsatsen

Der er indgået aftale om en mere forenklet beskæftigelsesindsats.

I forlængelse af regeringens udspil om en forenklet beskæftigelsesindsats, ”Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.” (november 2017) har regeringen i august 2018 indgået en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Forenklingen betyder bl.a. andet, at kommunerne får langt større frihed til at planlægge hjælpen til de ledige, men samtidig lægges der op til en besparelse i kommunernes aktiverings- og beskæftigelsesindsats på samlet set 870 mio. kr.


Læs mere

Bestyrelseskurser 2019

Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig kurser for bestyrelsesmedlemmer.

Kursusrækken for bestyrelsesmedlemmer kører også i det nye år. Trin 2 for nye bestyrelsesmedlemmer om strategi ligger i januar.


Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier på Twitter

DEG har langt om længe fået sin egen twitterkonto: @DanskeEG.

Her "twittes" pressemeddelelser, kommentarer, nyheder, arrangementer mv.
Følg, tag, del og like gerne.


Generalforsamling og årsmøde 2019

Sæt kryds i kalenderen. Der afholdes generalforsamling og årsmøde den 15.-16. maj 2019 på Hotel Nyborg Strand.

Tilmeldingen åbner i marts 2019.


Alle medlemmer i DEG vil i december måned modtage vores nye digitale julekalender, der sætter fokus på FN's verdensmål på erhvervsskolerne.

- Vi håber, man vil lade sig inspirere af kalenderlågerne, der alle gemmer på en interessant holdning, en god historie, eller en spændende case om erhvervsskolernes arbejde med FN’s verdensmål, siger Annette Vilhelmsen, formand for Udsynsforum og medlem af DEG-L’s bestyrelse. Det er Udsynsforum, der er initiativtager til julekalenderen.


Fokus på Finanslov 2019

Følg arbejdet med FFL 2019 i FOKUS.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier regner løbende på konsekvenserne af forslag til finanslov for 2019. Alle notater ligger på FOKUS om FFL 2019.


Læs mere

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev