Del

Vi har fokus på beskæftigelsesindsatsen


I forlængelse af regeringens udspil om en forenklet beskæftigelsesindsats, ”Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.” (november 2017) har regeringen i august 2018 indgået en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Forenklingen betyder bl.a. andet, at kommunerne får langt større frihed til at planlægge hjælpen til de ledige, men samtidig lægges der op til en besparelse i kommunernes aktiverings- og beskæftigelsesindsats på samlet set 870 mio. kr.

Når DEG ser, hvordan rammerne udmøntes i flere kommuner, kan vi konstatere, at besparelserne i rigtig mange kommuner hentes i vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen. Målet, om at alle skal med, vil være svært at nå, når midlerne tages alene derfra.

På denne baggrund blev der i oktober afholdt et møde mellem KL og DEG. KL inviterede på dette møde DEG med i en alliance om opkvalificering af de ledige. Formålet med alliancen er af samle de forskellige aktører om at få flere ledige med i opsvinget og få målrettet vejledning og opkvalificering til de ledige, der har der størst behov.

Alliancen blev lanceret på KL´s jobcamp 2018. Der skal en langsigtet indsats til, hvor der er vigtigt at se uddannelse som en investering i fremtiden. Målet er, at vi og skolerne kommer i dialog med kommunerne om en strategisk aktiveringssatsning.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K