Del

Kursus i Godt Bestyrelsesarbejde

Op mod 50 nye bestyrelsesmedlemmer har netop deltaget i B-SOSU og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelsernes bestyrelseskursus – trin 1, hvor man arbejder grundlæggende med bestyrelsens opgaver.

På kurset prøvede deltagerne blandt andet kræfter med en række udfordringer i form af cases som bestyrelse for Den Ukuelige Erhvervsskole.

Indledningsvis fik kursisterne en kort gennemgang af og introduktion til den virkelighed og opgaver en erhvervsskolebestyrelse anno 2018 står overfor, samt en gennemgang af bestyrelsens opgaver, ansvar og rolle. En kort rundgang i grundlæggende lovgivning og principperne for erhvervsskolernes økonomi afsluttede formiddagens program.
Eftermiddagen bød på praktiske cases med bestyrelsesudfordringer og gode drøftelser.

Næste kursus, som omhandler strategi, afholdes i begyndelsen af 2019, hhv. den 15. januar i Aarhus og den 22. januar i København.

Program udsendes i løbet af efteråret, men tilmeldingen er åben på DEG’s hjemmeside.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K