Del

Ole Heinager vil lægge strategi sammen med medlemmerne

Ole Heinager, nyvalgt formand for DEG-L og direktør på Next uddannelse København fortæller her om sin plan for arbejdet som formand:


1.    Hvordan kommer medlemmerne i DEG-L til at mærke, de har fået ny formand?
- Efter sommerferien vil jeg ud og tale med medlemsskolerne - store som små, på en række regionale møder og høre, hvilke udfordringer de ser, og hvad de ønsker, DEG-L skal arbejde med. Vi er nødt til i et samlet DEG-L at have en åben dialog om, hvor vi skal hen med vores butik. Jeg vil lægge øret til jorden; og input fra disse regionsbesøg, forventer jeg, skal danne baggrund for en strategi, som vi så kan arbejde videre med på direktørmødet til oktober. Det er min plan. 

2.    Hvilke mærkesager, mener du, er de vigtigste her og nu?
- Her og nu er jeg meget spændt på at se regeringens udspil om 10. klasse. Vi er en række skoler, som allerede har stor erfaring og gode overgangsresultater ved at have 10. klasse på vores skoler. Og mange unge har rigtig godt af et miljøskifte efter 9. klasse – og særlig godt af et nyt miljø, hvor man har en anvendelsesorienteret tilgang til praksisnær undervisning. Men vi skal være meget opmærksomme på kommunernes rolle, hvis erhvervsskolernes skal løse 10. klasseopgaven. Kommunerne har nemlig stadig en meget væsentlig opgave at varetage, ift. de unge der ikke er klar til 10. klasse. Den opgave skal erhvervsskolerne ikke pålægges.

- På den lidt længere bane, må vi erkende, at vi befinder vi os i en brydningstid, der kræver, at vi tilpasser vores uddannelsessystem, så det matcher den omstillingshastighed, der præger resten af samfundet og arbejdsmarkedet. Derfor skal vi i gang med modernisere ungdomsuddannelsernes indhold, opbygning og struktur -  og voksen- og efteruddannelsessystemet.

3.    Hvad tror du, bliver din største udfordring som formand for DEG-L?
- Det ved jeg helt ærligt ikke endnu, men jeg kan allerede mærke, at jeg skal være super opmærksom på, hvordan jeg vender kasketten – altså, hvornår udtaler jeg mig som formand for DEG-L, og hvornår jeg udtaler mig som direktør for Next, - det skal jeg lige lære…

4.    Hvad glæder du dig mest til?
- Jeg glæder mig mest af alt til at komme ud og være i dialog med skolerne. Og så ser jeg meget frem til samarbejdet i DEG-L’s nyvalgte bestyrelse og naturligvis til samarbejdet med DEG-B og rækken af andre interessenter, som vi er helt afhængige af. 
Jeg tror, det bliver en rigtig spændende opgave. 
 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K