Del

Nyt fra eud

Mere tid på GF2

Med erhvervsuddannelsesreformen blev der indført et maksimum på 3 forsøg på grundforløb 2. Det betyder, at eleverne max kan gå til 3 grundforløbsprøver - enten på den samme uddannelse eller på 3 forskellige uddannelser. Erhvervsskolerne er begyndt at melde tilbage, at der er nu er elever, som ikke har bestået grundforløbsprøven efter 3. forsøg og de ikke længere har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse.

Pt. er der den mulighed, at skolen vejleder eleven hen på et andet - nemmere - grundforløb, hvis eleven f.eks. har brugt to forsøg på grundforløbsprøven uden at bestå på en specifik uddannelse.

Læs mere

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K