Del

Nyt fra It

Høring vedr. bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer
DEG har afgivet høringssvar vedr. revideret bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer. Baggrunden for at åbne bekendtgørelsen op skyldes bl.a., at AMU-området fremover indgår og dermed krav om dataudveksling med EfterUddannelse.dk.

Find DEG’s høringssvar her.
Den nuværende bekendtgørelse kan læses her
Materiale vedr. høringen her.


Monitoreringsløsning i Netprøver.dk
UVM har meddelt, at de kommer med en monitoreringsløsning i Netprøver.dk til sommerterminen 2019. Jf. denne nyhed på uvm.dk fra januar 2018.
 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K