Del

Repræsentantskabsmøde i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

Onsdag 18. april blev der afholdt repræsentantskabsmøde i DEG-L.

Det var i år et helt særligt møde, da skolerne skulle vælge en ny formand.

Peter Amstrup, adm. direktør på Rybners, stoppede som formand efter 9 år, og der var indkommet to kandidater til posten: siddende næstformand Michael Kaas-Andersen, direktør ZBC og Ole Heinager, direktør på Next - Uddannelse København.


Repræsentantskabet valgte Ole Heinager som ny formand for den kommende 2-årige periode. Michael Kaas-Andersen sidder fortsat som næstformand frem til næstformandsvalget i 2019.
Læs interviewet med den nye formand

Nye medlemmer til bestyrelsen

Ud over formand skulle der vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Her var der fem kandidater.To siddende bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev begge valgt. Det var Gitte Nørgaard, direktør Aarhus Business College og Hans Chr. Jeppesen, direktør EUC Nordvest. På de to resterende pladser blev Annette Vilhelmsen, direktør Tietgen og Niels Yde, direktør Learnmark valgt. Morten Kaj Hansen, direktør Hansenberg stillede også op og blev valgt som 1. suppleant. Han indtræder straks i bestyrelsens arbejde, da der er en bestyrelsespost vakant frem til repræsentantskabsmødet 2019. som 2. suppleant stillede Allan Kortnum, direktør Herningsholm op og blev valgt uden modkandidat.

På repræsentantskabsmødet blev der sagt farvel til bestyrelsesmedlem René van Laer, direktør Knord, som efter 3 perioder valgte at stoppe i bestyrelsen. Desuden havde bestyrelsen tidligere sagt farvel til Sune Ahrenkiel, direktør Ribe Handelsskole, som havde valgt at stoppe midt i sin 2. periode, pga. fusionen med Ribe Katedralskole.

Ud over personvalg var der afstemning om kontingentet, valg af revisor og et vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsens side vedr. antal deltagere på repræsentantskabsmødet. Kontingentet blev vedtaget og Deloitte fortsætter som revisor. Vedtægtsændringsforslaget blev derimod nedstemt efter motivation fra en medlemsskole og skriftlig afstemning.

Tak for indsatsen, Peter

Afslutningsvis på mødet blev der taget afsked med Peter Amstrup. Den nye formand Ole Heinager og Lars Kunov, direktør DEG holdt afskedstaler, og sekretariatet havde skrevet en sang til Peter.

 

Afskedsreception for Peter Amstrup 4. maj

Der er officielt afskedsreception med Peter Amstrup fredag 4. maj kl. 13.30 hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Ny Vestergade 17, 2. sal, København K.
Tilmelding hertil skal ske til info@remove-this.deg.dk

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K