Del

Nyt fra it

 

Status for skolernes skrift til nyt studiesystem

STIL har opdateret deres kvartårlige spørgeskemaundersøgelse af status for skolernes udfasning af EASY-A. Læs mere om undersøgelsen her og dyk dybere ned i data her.

 

På DEG-L’s økonomichefkonference den 29. oktober vil der også blive holdt et kort oplæg fra en række skoler, som er i gang eller er skiftet til nyt studiesystem. Skolerne er næsten de samme, som holdt oplæg på det fælles møde med Danske SOSU-skoler i december 2017.

 

Mulighed for erstatning af aftaler dækket af SKoDa

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har sammen med Danske Gymnasier holdt møde med Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) vedr. mulighederne for at få forhandlet aftaler til erstatning af de mange aftaler, som pt hører under SkoDa. DEFF er stadig i forhandling med flere forlag/databaser, men DEG-L regner med at kunne melde yderligt ud til skolerne i slutningen af september.

Evt. spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Anne Wieth-Knudsen på awk@remove-this.deg.dk.

 

Undervisningsministeriets initiativer mod snyd

Undervisningsministeriet forventer at være klar med et monitoreringsværktøj ultimo 2018. Det betyder, at værktøjet er klar til generalprøverne i 2019. UVM vil i den forbindelse melde retningslinjer ud mht. fx opbevaring af elevernes data samt hvad det vil betyde, hvis eleven nægter at installere monitoreringssoftwaren på sin computer.

Undervisningsministeren besluttede ultimo april i tillæg til gymnasieforligskredsens beslutning om at anskaffe et monitoreringsværktøj, at der igangsættes en række yderligere initiativer mod snyd, herunder et initiativ med understøttelse af lokal webfiltrering.

Initiativet er opdelt i to faser:

Fase 1) En erfaringsopsamling på de gymnasiale institutioner, som kortlægger praksis og kommer med anbefalinger om best practice for lokal webfiltrering

Fase 2) Understøttelse af videndeling om best practice

Erfaringsopsamlingen afsluttes december 2018 og forventes offentliggjort i januar 2019. Den efterfølgende udbredelse af viden om best practice sker i perioden fra januar til marts 2019.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K