Del

Nyt fra økonmi

Nyt fra SKI partnerskabet UVM/UFM/SKI

Før sommerferien sendte UVM nyhedsbrev fra partnerskabet UVM/UFM/SKI ud til skolerne. Heri kan skolerne bl.a. læse om ATEA-sagen samt finde information om indkøbsaftaler fra SKI og Statens Indkøb i 2019.

Seneste (og tidligere) nyhedsbreve ligger på indkøbssiden på uvm.dk her.

Husk også at I kan tilmelde jer infodagen om e-handel (digitalt indkøbsflow), som er tirsdag den 18. september i Odense her.

Status for skolernes skrift til nyt studiesystem

STIL har opdateret deres kvartårlige spørgeskemaundersøgelse af status for skolernes udfasning af EASY-A. Læs mere om undersøgelsen her og dyk dybere ned i data her.

På DEG-L’s økonomichefkonference den 29. oktober vil der også blive holdt et kort oplæg fra en række skoler, som er i gang eller er skiftet til nyt studiesystem. Skolerne er næsten de samme, som holdt oplæg på det fælles møde med Danske SOSU-skoler i december 2017.

Mulighed for erstatning af aftaler dækket af SKoDa

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har sammen med Danske Gymnasier holdt møde med Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) vedr. mulighederne for at få forhandlet aftaler til erstatning af de mange aftaler, som pt hører under SkoDa. DEFF er stadig i forhandling med flere forlag/databaser, men DEG-L regner med at kunne melde yderligt ud til skolerne i slutningen af september.

Evt. spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Anne Wieth-Knudsen på awk@remove-this.deg.dk.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K