Del

Helhedslære på erhvervsskolerne

Vi skal ha’ helhedstænkningen til at brede sig i inden for erhvervsuddannelserne.

Derfor søsætter BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) i samarbejde med Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier et nyt projekt om helhedslæring på erhvervsskolerne.

Alle landets erhvervsskoler, der udbyder uddannelser inden for byggeriet, inviteres derfor til et præsentationsseminar om helhedslæring den 2. oktober.

Her vil skolerne blive præsenteret for, hvordan man bringer fagene sammen i en fælles læringsproces, der har til formål at styrke fagenes evne til at skabe værdi sammen. Fire udvalgte erhvervsskoler vil dernæst få tildelt et faciliteret læringsforløb, hvor skolens undervisere og ledere bliver klædt på til at tilrettelægge et helhedslæringsforløb.

Læs mere om arrangementet her: https://helhedslæring.dk/?portfolio=udbredelse-af-helhedslaering-paa-erhvervsskolerne-fremmer-kvaliteten-i-byggeriet

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K