Del

Regionale møder i gang

Det første af i alt fem regionale møder blev holdt på CELF i Nykøbing F. den 29. august, hvor formand Ole Heinager og næstformand Michael Kaas-Andersen mødtes med lederne på skolerne. 

Dette møde var for region Sjælland, og der deltog knap 20 ledere. Temaer var dels de regionale udfordringer, dels DEG-L’s pejlemærkepapir, som der var stor opbakning til.

Der var dog også en udbredt opfattelse af, at et nyt ungdomsuddannelsessystem kræver politisk handlekraft på Christiansborg og krav om, at alle nuværende ungdomsuddannelsesudbydere skal være med.

Region Sjælland omfatter skoler med meget forskellige udfordringer – som det blev udtrykt, kan nogle skoler sortere eleverne ved indgangen, mens andre har meget små klasser, og de er helt afhængige af udkantstilskud og socialt taxameter. Derfor var der også stort ønske om, at man diskuterer et nyt bevillingssystem, når foreningen sætter fremtidens ungdomsuddannelsessystem på dagsordenen.

De kommende regionale møder finder sted i Lyngby, Kolding, Nibe og Randers i løbet af september og starten af oktober. På direktørmødet i oktober vil der være en opsamling på mødernes temaer.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K