Del

Få indblik i elevernes syn på digitalisering i årets elevtrivselsmåling

I år er det for første gang muligt at anvende det nye tillægsmodul om digitalisering, som gør det muligt at følge elevernes oplevelse af digitalisering i undervisningen.

Det er snart tid til at gennemføre den årlige elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne. I år er det for første gang muligt at anvende det nye tillægsmodul om digitalisering, som gør det muligt at følge elevernes oplevelse af digitalisering i undervisningen.

Tillægsmodullet vedr. digitalisering er udviklet til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (ETU) på ungdomsuddannelserne. Formålet med det nye tillægsmodul er at give erhvervsskolernes bestyrelse, ledelse og undervisere mulighed for at få et indblik i elevernes perspektiv på digitalisering. Resultaterne kan eksempelvis anvendes til at følge udviklingen i forbindelse med implementering af skolens digitaliseringsstrategi.

Spørgerammen indeholder 8 spørgsmål. Spørgsmålene afdækker elevernes syn på digitalisering som læringsaktivitet på skolen og elevernes oplevelse af, om de bliver rustet i til at reflektere over konsekvenserne af digitalisering. Herudover er der et spørgsmål om it-support.

Tillægsmodulet kan kobles til ETU på erhvervsuddannelserne, som skal gennemføres inden for perioden 1. oktober til 1. december 2018. Tillægsmodulet kan også anvendes på det gymnasiale område, når den obligatoriske spørgeramme til ETU på det gymnasiale område er blevet justeret.

Det nye tillægsmodul kan tilkøbes via de leverandører, der håndterer afviklingen af ETU. Tillægsmodulet er udviklet i et samarbejde mellem Uddannelsesbenchmark, ESB-netværket og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K