Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | februar 2018

 
 
 
 

Har vi brug for en masterplan?

Stina Vrang Elias, direktør i DEA og formand for REU, påpegede for nyligt behovet for en masterplan for ungdomsuddannelsesinstitutionerne således, at vi ikke hovedsageligt fusionerer på grund af økonomiske problemer.
En forståelig observation i et uddannelseslandskab, der er i færd med at konsolidere sig på markedsøkonomiske vilkår, hvilket er det vilkår, som selvejende institutioner politisk er sat i.
Dette kunne på den ene side opfordre ubefæstede sjæle til at ønske sig tilbage til statsligt styrede institutioner, men tro mig  det var ikke nødvendigvis dynamik, der prægede dén styreform før selvejet i 90’erne. På den anden side  en fastholdelse af de rå markedskræfter der ikke sikrer uddannelsesinstitutioner i hele landet.
Svaret må ligge et sted midt i mellem ud fra en erkendelse af, at uddannelsesinstitutioner har en samfundsmæssig forpligtelse og stort set kun finansieres af skatteyderne.
Så måske skal masterplanen i hovedsagen bestå i et ministerielt beredskab, hvor man med udgangspunkt i ønsket om den indflydelse, finansieringen medfører, fastlægger retningslinjer for, hvad man vil godkende og dermed støtte i en fusionssituation – og hvad man ikke vil.
En del af problemet er måske, at de politiske og dermed ministerielle ønsker er for generelle og dermed uklare.

Peter Amstrup, 
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Ministeren godkender 52 forsøg

Undervisningsminister Merete Riisager har godkendt 52 forsøg på 30 skoler.

I september 2017 åbnede Undervisningsminister Merete Riisager for, at erhvervsskolerne kunne søge om at deltage i forsøg under fire temaer: Større fleksibilitet i forhold til praktik, forsøg med uddannelsernes struktur og uddannelsesmiljø, forsøg med skolehjem, forsøg med eux. Der indkom i alt 89 ansøgninger fra 43 erhvervsskoler. Efter vurdering i både Undervisningsministeriet og efter indstilling fra Rådet for Erhvervsrettet Uddannelser (REU) godkendte Undervisningsministeren den 8. februar 52 ud af de 89 forsøg fordelt på 30 skoler. Forsøgene kan sættes i gang med det samme og skal være gennemført inden for tre år. Forsøgene vil blive evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut.

DEG-L vil ligeledes følge forsøgene for at blive klogere på, hvilke der kan bidrage til øget rekruttering og fastholdelse.


Se de godkendte forsøg her 

Tilmeldingen er åben

Husk at få tilmeldt hold til DM i Teknologi og Erhvervscase 2018

Hhx-deltagerne kan sætte kryds i kalenderen den 9. marts, hvor årets erhvervscase bliver offentliggjort på www.deg.dk. Husk det er gratis for alle skoler at deltage.
De regionale mesterskaber ligger den 5. september 2018, og finalen afholdes i samarbejde med Dansk Erhverv i Børssalen i København den 26. september 2018. DEG håber på stor tilslutning til konkurrencen igen i år.


Læs mere
Følg optakten og mesterskabet på Facebook

Unge fra Aalborg Handelsskole og Niels Brock vandt entreprenørskabsmesse

To hold var lidt bedre end konkurrenterne, da mere end 500 unge var samlet til national entreprenørskabsmesse.

Luftløse cykeldæk, indkøbsapp til synshandicappede og droner der kan optegne huse. Der var fyldt med innovative ideer, da 550 elever fra hele landet torsdag den 8. februar var samlet til National Entreprenørskabsmesse i Odense. To hold fra Aalborg Handelsskole og fra Niels Brock løb med sejren.


Læs mere

Mr. Sanbot lærer elever at programmere

På teknisk skole, HTX i Roskilde, lærer robotter eleverne at programmere.

- Og læring via robotter motiverer eleverne, fortæller Mads S. B. Pedersen, pædagogisk leder, HTX Roskilde.


Læs mere

Ny dom sikrer elever indsigt i eksaminators bedømmelse

Ny afgørelse ved EU-domstolen giver elever ret til indsigt ved eksaminer.

En ny afgørelse fra EU-Domstolen giver nu eksaminander ret til at få indsigt i sin eksamensbesvarelse samt rettelser og kommentarer udarbejdet af eksaminator. Sagen er afgjort efter persondatadirektivet, der fra og med maj 2018 afløses af databeskyttelsesforordningen, men dommen forventes at få samme betydning.


Dommen kan læses her

Unge viser vej

Movia har udarbejdet et læringsforløb om unge og mobilitet. Målet er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Undersøgelser viser, at transporten til uddannelse – særligt i landområderne – er en barriere og en årsag til frafald. Movia har derfor udviklet et læringsforløb, hvor unge får viden om mobilitet og bliver inspireret til selv at udvikle gode, lokale og innovative mobilitetsløsninger.


Læs mere

Ta’ en SELFIE!

Værktøjet SELFIE giver indblik i digital parathed.

I forbindelse med Trepartsaftale III vil UVM se nærmere på, hvordan værktøjet SELFIE kan benyttes på den enkelte voksen- og efteruddannelsesinstitution til at give et indblik i paratheden i forhold til digital læring. DEG har på årsmødet en workshop, hvor man kan lære mere om SELFIE og de muligheder, som værktøjet rummer.


Læs mere om SELFIE her
Læs om workshoppen på DEG's årsmøde her

Ny konsulent i sekretariatet

Poul Erik Andersen er ansat som ny konsulent i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers sekretariat.

Poul Erik Andersen er netop ansat som ny konsulent i DEG's sekretariat. Poul Erik Andersen kommer fra en stilling som økonomidirektør på det tidligere Selandia, nu ZBC, og har en lang og nyttig erfaring fra erhvervsskolesektoren. Poul Erik Andersen vil dække opgaver inden for intern økonomi og administration og vejlede medlemsskoler inden for samme områder.
Vi glæder os til samarbejdet.

Læringsfestival 2018

Den 6.-7. marts 2018 løber den årlige læringsfestival af stablen.

I år deltager DEG-L med et oplæg om implementering af digitale strategier sammen med direktør Jesper Østrup fra Roskilde Tekniske skole.


Læs mere om læringsfestivallen her

Energikonferencen den 21. marts

Partnerskabet effektive indkøb afholder konference om energieffektiviseringer på de selvejende uddannelsesinstitutioner den 21. mart i Odense.


Læs mere her

 
 
 

Arrangementer

Årsmøde og repræsentantskabsmøde 2018

DEG-L afholder repræsentantskabsmøde onsdag den 18. april 2018 på  Nyborg Strand. I forlængelse heraf afholder DEG årsmøde den 18.-19. april 2018. 
Tilmeldingen er åben frem til 7. marts 2018.

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev