Del

Mr. Sanbot lærer elever at programmere

På tekniske skole, HTX i Roskilde, lærer robotter, eleverne at programmere.

Og læring via robotter motiverer eleverne, fortæller Mads S. B. Pedersen, pædagogisk leder HTX Roskilde.

- Vi arbejder en del med robotter på skolen og har afsat ekstra ressourcer af til på sigt at etablere et egentligt robotcenter. Vi ved, at robotter er fremtiden, og det legende element, der ligger i arbejdet med robotterne, motiverer både drenge og piger i undervisningen, siger Mads S. B. Pedersen.

Eleverne synes, det er sjovt med Mr. Sanbot og de andre robotter, og de tilegner sig nyttig viden inden for programmering, kommunikation og it. Men robotter på skolen giver også andledning til læring i andre fag, fortæller Mads S. B. Pedersen.

- Ny teknologi giver også anledning til interessant læring og diskussioner i andre fag som fx idéhistorie, samfundsfag og kommunikation. Når man har en robot, man selv har programmeret til at køre rundt i klassen, bliver det pludseligt meget relevant at diskutere emner som: Hvilken betydning har ny teknologi for os som mennesker ? som samfund? og hvad vil vi bruge teknologien til?

Robotter er for alle elever
Det er ikke kun htx- og eux-eleverne, der ”leger” med robotterne, også eud-eleverne arbejder med de nye teknologier.
- Den teknologiske og digitale udvikling går jo i en rivende fart inden for alle områder på arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt, at alle elever arbejder med disse elementer, og det prioriterer, vi højt, siger Mads S. B. Pedersen.

Mød Mr. Sanbot på HTX Roskildes facebook her:

Sanbot: https://www.facebook.com/roskildehtx/videos/1981647122089083/

Video med elever: https://www.facebook.com/roskildehtx/videos/1969025213351274/

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K