Del

Nyt om økonomi

Skolernes aftaler på henholdsvis film og tv

DEG er blevet kontaktet af en række skoler vedr. spørgsmål om regler for fremvisning af tv og film i undervisningen. DEG har i den forbindelse været i kontakt med AVU-Medier, hvor de fleste af erhvervsskolerne har en aftale med. I denne oversigt fremgår hvilke aftaler, som AVU-medier dækker over. Se oversigten

Er der skoler, som er i tvivl om, hvilken aftaledækning de har, kan de kontakte AVU-medier på avumedier@remove-this.avumedier.dk 

Yderligere spørgsmål kan rettes til Thomas Kurz Ankersen eller Anne Wieth-Knudsen.

 

SkoDa stopper med at køre ultimo 2018

Erhvervsskolerne har alle modtaget information fra STIL om, at Skolernes Databaseservice (SkoDa) lukker ultimo 2018.
Da lukningen rammer hele uddannelsesområdet er DEG i kontakt med bl.a. Danske Gymnasier for at se på de alternative muligheder. Flere af erhvervsskolerne er også blevet kontaktet af DEFF.

Danske Gymnasier og DEG vil i næste måned holde møde med aktører på området for at se nærmere på aftalerne. Herefter vil begge foreninger orientere medlemmerne.

Lukningen har desuden stor politisk bevågenhed, jf. de fire udvalgsspørgsmål der er stillet til undervisningsministeren: http://www.ft.dk/da/Udvalg/Udvalgene/UNU/Dokumenter/Alle_udvspoergsmaal?searchText=skoda

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K