Del

Nyt fra eud

Praktikpladsen.dk

Undervisningsministeriet meddelte i december, at opdateringen af  praktikpladsen.dk desværre først bliver klar til brug i løbet af 2018.

Som en overgangsløsning er STIL i gang med at tilpasse den eksisterende portal, Praktikpladsen.dk således, at de oplysninger, som skal sendes til ATP i forbindelse med fritagelse for merbidraget, kan registreres i denne. Løsningen skal således fortsat anvendes, indtil den nye, forbedrede løsning er klar til ibrugtagning.
Læs mere i STIL’s orienteringsbrev til skolerne i december 2017.

Læs om funktionerne her:

Søg godkendelse som praktikpladssted på Praktikpladsen.dk

Opret stillingsopslag på Praktikpladsen.dk

Rediger virksomhedsprofil på Praktikpladsen.dk

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K