Del

Nyt fra VEU

Ophør af forsøgsordning med nedsat deltagerbetaling

Forsøgsordningen med nedsat deltagerbetaling for kursister med en forældet videregående uddannelse ophørte ved udgangen af 2017.

EfterUddannelse.dk er blevet tilpasset, så der vises fuld pris for deltagere med videregående uddannelse, uanset hvad de har svaret på forældelsesspørgsmålene.

Bemærk:
Forsøgsordningen gælder kun deltagerbetalingen. Der gælder fortsat forældelsesregler for kost og logi-tilskud og VEU-godtgørelse og befordringstilskud, dvs. man kan fortsat få kost- og logitilskud og VEU-godtgørelse, hvis man har en videregående uddannelse, som er forældet.

Se  orienteringsbrevet ” Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)” om initiativer på finansloven, som påvirker taxametrene til uddannelserne.

Læs mere her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K