Del

Nyt fra økonomiområdet

Finanslov 2018

Finanslov 2018 blev vedtaget den 22. december 2017. De store ændringer består især af økonomien fra Trepartsaftale III, dvs. henholdsvis de 170 mio. kr. til en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne samt takstforhøjelser m.m. til VEU-området.
Mht. de 170 mio. kr. reserveres 5 mio. kr. til en ansøgningspulje til øget kendskab til erhvervsskolerne, herunder øget brobygning fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne. De resterende 165 mio. kr. fordeles efter aktivitet som de tidligere midler blev det i 2016 og 2017. Læs mere på DEG’s temaside om FL18 samt det senest opdaterede teknikernotat.

 

Markedsgørelse af studieadministrative systemer på erhvervsskolerne

DEG-L og Danske SOSU-skoler holdt sammen en konference den 13. december for at give en status på sektorens overgang til nyt system samt markere afslutningen på det fælles projekt. I kan finde oplæg fra dagen samt yderlig information om området her: http://deg.dk/medlem/it/markedsaabning/. Derudover har UVM på deres website en temaside om markedsgørelse, bl.a. kan man finde de seneste nyhedsbreve fra STIL.
Foreningens arbejde med markedsgørelse vil fremadrettet være forankret i DEG-L’s økonomiudvalg med et forsat tæt samarbejde med Danske SOSU-skoler.

 

Nyhedsbrev fra Partnerskabet

Partnerskabet UVM/UFM/SKI sendte før jul nyhedsbrev om indkøb ud til skolerne.
Læs brevet her
 

Forskudsberegning af uddannelsesbidrag

En af ændringerne i Trepartsaftale II er et nyt praktikpladsafhængigt AUB, som trådte i kraft den 1. januar 2018 (initiativ 38)

Det betyder, at arbejdsgivere i april 2018 får en forskudsopgørelse, hvor man kan se, hvorvidt der skal ansættes flere elever. Det er ikke muligt for AUB at beregne, hvor mange elever der skal ansættes i 2018, før arbejdsgiver modtager forskudsopgørelsen i april.
På virk.dk er der et værktøj til beregning af et foreløbigt cirkatal for, hvor mange elever der skal ansættes i 2018: https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/praktikplads-aub/beregn-jeres-elevpoint

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K