Del

Helhedslæring i erhvervsuddannelserne

Et nyt projekt om helhedsforståelse i byggeriet skal styrke samarbejde på tværs af fag i erhvervsuddannelserne.

Målet med projektet er at udvikle undervisningsforløb, der giver de unge helhedsforståelse og evnen til at samarbejde med unge fra andre fagområder. Herudover skal projektet give uddannelserne brugbare værktøjer til tværfaglig undervisning.

Workshop

Alle erhvervsskoler, der har interesse i at blive klogere på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen ud fra principper om helhedslæring kan deltage i en workshop om helhedslæring på erhvervsskolerne. Projektet sættes i gang i efteråret 2018 og alle erhvervsskoler vil modtage en invitation til den indledende workshop.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og gennemføres af BvB, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. DEG har tilbudt sig som samarbejdspartner til projektet, da det kan bidrage til at understøtte erhvervsskolernes arbejde med styrke de unges helhedsforståelse, som er en vigtig kompetence hos fremtidens faglærte.

Læs mere om principperne bag helhedslæring her 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K