Del

Nyt undervisningsmateriale til GF1

"Med friske øjne" er nyt materiale til undervisning i køn, mangfoldighed og arbejdspladskultur

Indsigt, inspiration og redskaber om køn, mangfoldighed og arbejdspladskultur.
EUC Sjælland har udviklet nye undervisningsmaterialer til erhvervsskolerne om mangfoldighed på arbejdsmarkedet.
Materialerne ligger gratis til rådighed for alle på emu.dk

Tre film og kahoot

Materialerne består blandt andet af tre film, en kahoot-quiz og et tekstmateriale med et før/efter-spørgeskema, debatspørgsmål, forklaringer og litteraturliste. Den første film gennemgår og sætter spørgsmålstegn ved et arbejdsmarked med mange opdelinger og barrierer. Den anden handler om tre unge, der hver især har forsøgt sig med utraditionelle valg. Og den tredje tematiserer arbejdspladser, der har gjort op med både opdelinger og barrierer. 

Materialet er let at anvende. I det skriftlige materiale er der et klart struktureret forslag til forløb. Men derudover kan både film og tekst anvendes enkeltvis.

Materialerne er blevet til på baggrund af en bevilling fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og er fremstillet i et samarbejde mellem EUC Sjælland og læremiddelproducenten Batavia Media ApS.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K