Del

Nyt fra Gymnasiet

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er i dialog med Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) om mulighederne for at få forhandlet aftaler til erstatning af de mange aftaler, som der lå under SkoDa på plads. Efter sommerferien vil vi kunne orientere yderligere.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K