Del

Nyt fra økonomi

Sæt kryds i kalenderen den 3. oktober 2018

Den 3. oktober afholder DEG-L’s økonomiudvalg konference for økonomi-, administrations- og it-chefer. Konferencen finder sted på Scandic Kolding, og programmet vil bl.a. byde på orienteringer og oplæg fra UVM samt nyt om ferielov. Derudover vil der være inspiration at hente fra Syddansk Erhvervsskoler, som arbejder med big data i administrationen.

Der vil blive sendt et program ud efter sommerferien, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3. oktober.

STIL følger med i, hvor langt skolerne er med indkøb af nye studiesystemer
Som led i UVM’s opfølgning på markedsgørelsen af de studieadministrative systemer følger STIL nu op på erhvervsskolernes implementering af nye studieadministrative systemer ved kvartårlige spørgeskemaundersøgelser i 2018 og 2019.

Den første spørgeskemarunde er nu gennemført, og STIL har lagt de første data ind i et dashboard, som kan ses her

Læs også seneste nyhedsbrev fra STIL

Derudover er der trådt ny systembekendtgørelse i kraft 1. juni 2018. Den kan ses her

Lukning af SkoDa
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er i dialog med Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) om mulighederne for at få forhandlet aftaler til erstatning af de mange aftaler, som der lå under SkoDa på plads. Efter sommerferien vil vi kunne orientere yderligt herom.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K