Del

Lærerne er positive over for opkvalificering i digitale teknologier

På Roskilde Tekniske skole (RTS) er det en del af den digitale strategi, at alle lærere skal opkvalificeres i digitale teknologier, pædagogik og it.

Det sker gennem et nyudviklet uddannelsesforløb, som RTS har udviklet sammen med professionshøjskolen Absalon. Uddannelsen svarer til 10 ECTS point, og kan tages af alle.

- Det er super vigtigt, at alle lærere har en basis-grundviden om it, pædagogik og nye digitale teknologier. Og de lærere, der er blevet opkvalificeret, er meget positive for de nye værktøjer og viden, kurset har givet dem, siger Morten S. Andersen, it-chef på Roskilde Tekniske Skole.

Tydelig læring og digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser 
Efteruddannelsen til lærerene på Roskilde Tekniske Skole er blevet til på baggrund af et udviklingsforløb, som Roskilde Tekniske Skole har iværksat på baggrund af kravene i EUD-​reformen.

Kravet var, at undervisere, der ikke har diplomuddannelse i erhvervspædagogik, skal gennemgå et udviklingsforløb svarende til 10 ECTS point på diplomniveau.

- Vi besluttede også, at de undervisere, der er studerende på Diplomuddannelse i erhvervspædagogik, skal gennemføre samme modul som et obligatorisk valgfag. Og uddannelsen tilbydes også til undervisere på htx, fortæller Morten S. Andersen, it chef på Roskilde Tekniske Skole.

Kravet fra undervisningsministeriet er, at udviklingsforløbet skal tage udgangspunkt i skolens pædagogiske strategi og i lærernes praksis, hvorfor ministeriet også lægger op til, at skolen er i tæt dialog med udbydere af udviklingsforløbet.

Med udgangspunkt i skolens Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, erfaringerne fra Modelskolesamarbejdet samt strategiske mål frem til 2017, gik man i dialog med udbyderne UCSJ og LæringNU/Inteam. Herefter har skolens ledelse, samt et på MIO nedsat kompetenceudvalg, besluttet, at 10 ECTS på Roskilde Tekniske Skole skal gennemføres i et samarbejde mellem de to udbydere og forløbets titel er "Tydelig læring og digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser".

Uddannelsen har følgende hovedtemaer:

•Tydelige læringsmål og undervisningsplanlægning

•Før – og eftertests, individuelle mål og progression

•Relationer og kollegial sparring, Positivt læringsmiljø, klasseledelse og læring

•Koblede læringsrum, koblede kontekster

•Digital produktion, deling og formidling

•Digitale undervisningsdesigns, herunder simulering og gamification

•Samarbejde og sociale medier

•Eksamensprodukt og eksamen

- På forløbet får lærerne mulighed for at afprøve forskellige digitale teknologier og bliver indført i skolens strategiske digitale platforme, samtidig med at der relateres til den pædagogik og didaktik som er nødvendig i en digitaliseret undervisning, fortæller Morten S. Andersen.

God effekt
- Effekten af forløbet har været at vi får nogle af de ældre kollegaer hjem med blod på tanden i forhold til at digitalisere deres undervisning. Efterfølgende optræder de som fantastiske ambassadører for skolens digitaliseringsstrategi og inspirerer deres kollegaer i anvendelse af digitale værktøjer i undervisningen, siger Morten S. Andersen.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K