Del

Folkemødet 2018

DEG er på Folkemødet på Bornholm den 14.-17. juni 2018

TORSDAG DEN 14. JUNI
 

Kl. 13-14: Verdens bedste digitalt uddannede – men hvordan? Arr. af DEG og Danske Gymnasier på Grønbechs hotel


Ungdomsuddannelserne mødes konstant med nye krav om at klæde eleverne på til den digitale virkelighed, der venter dem, når de kommer ud i arbejdslivet. Men opgaven er ikke løst med at købe smartboards og en stak bærbare computere til eleverne. Der skal også investeres massivt i efteruddannelse af lærerne, så de er i stand til at undervise i det nye udstyr og i de nødvendige kompetencer, som fx kildekritik.
På samme måde skal ledelserne opkvalificeres, så de både træffer de rigtige valg, om hvilket udstyr, der skal købes, og hvordan det bruges, så det giver størst uddannelsesmæssig mening, men også så de er i stand til at drive de digitale forandringer igennem på deres skoler. Skal vi højne den digitale kvalitet i undervisningen og give vores unge de færdigheder, der kræves for at begå sig i fremtiden, er der behov for massive investeringer – men hvordan harmonerer det med en uddannelsessektor, der år for år bliver pålagt at spare?

Debattører er Klaus Kvorning, formand, Dansk IT's udvalg for digitale kompetencer, Jakob Thulesen Dahl, næstformand, Danske Gymnasier, Ole Heinager, formand, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne,
Ole Sejer Iversen, professor MSO, informationsvidenskab, Aarhus Universitet,
Sarah Siddique, Formand, LH og Jens Phillip Yazdani, Formand, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Moderator/ordstyrer Jes Stein Pedersen, Litteraturredaktør, Politiken

 

Kl. 14.30-15.30: Hvordan bliver efteruddannelse en succes? Arr. af DEG og Uddannelsesforbundet på Grønbechs hotel
 

Arbejdsmarkedet hungrer efter mere uddannet arbejdskraft, men hvordan samarbejder man i virksomhederne, så både medarbejdere og ledelse er glade? Hør hvordan ledelse og tillidsfolk på Trelleborg Sealing Solutions, som var nomineret til Årets Efteruddannelsespris, har grebet det an og deltag i debatten med arbejdsmarkedets parter fra både det offentlige og private – også om hvordan trepartsaftalen om VEU bliver til virkelighed. Virksomheden bidrager med udfordringer, når man sætter efteruddannelse på dagsordenen.

Debattører er HR-chef Trine Søby Jacobsen og TR Finn Frederiksen, Trelleborg Sealing Solutions, centerleder Susanne Bomholt Andersen, VEU-center Nordsjælland, underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, forbundssekretær Søren Heisel, 3F, forbundssekretær Joan Prahl, FOA, kontorchef Henrik Thomassen, KL, formand Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet og direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

Moderator/ordstyrer Jes Stein Pedersen, Litteraturredaktør, Politiken

 

Kl 16-17: Hvordan får vi verdens udfordringer på skoleskemaet? Arr. af DEG, Operation Dagsværk og Next Uddannelse København på Grønbechs hotel

Debat om en national strategi for at få FN’s verdensmål ind i ungdomsuddannelserne.

”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling,” fremgår det af FN’s verdensmål.

Deltag i debatten med politikere, forsker, uddannelsesfolk og Operation Dagsværk, som vil diskutere en national strategi for, hvordan vi kan omsætte FN’s verdensmål til undervisning på alle ungdomsuddannelser.

Debattører er Pernille Schnoor, Alternativet, Henrik Dahl, Liberal Alliance, professor Jeppe Læssøe, DPU, Aarhus Universitet, sekretariatschef Nete Kyndesen, Operation Dagsværk og bæredygtighedskoordinator David Rangan, Next Uddannelse København.

Moderator/ordstyrer Nina Olsen, vicedirektør, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K