Del

Nyt fra eud

Status på Videnscenterportalen

Samarbejdet med de øvrige videnscentre går rigtig godt og der arbejdes dagligt med at få mere indhold på www.videnscenterportalen.dk.

Tina Brixen gav i starten af april videnscentrene intro til, hvordan de opretter indhold på deres sider. Alle ni videnscentre har oprettet nyheder/artikler (31 stk. p.t.) og en del har allerede nu oprettet flere kalender events (6 stk. p.t.), ligesom beskrivelser af centrene, samarbejdspartnere, aktiviteter og kontakt oplysninger er ved at være på plads. Brugeroprettelsen er også næsten klar og venter på de sidste til rettelser i forhold til persondataforordningen, før den rulles ud. 

Der arbejdes sammen med GejstStudio – på at få styr på de små fejlrettelser og de justeringer, der er behov for efter lanceringen.

Next step Vi er nu i gang med at få afdækket det sidste vedr. materiale upload/download-delen samt hvilke ønsker og behov der er samt hvad der er teknisk muligt inden for rammerne. Vi arbejder mod at have denne del udviklet til primo/medio juni. Communitydelen, vil vi begynde at afdække, når vi har fået materialedelen i produktion. Dette kan gå hen og blive ret teknisk – afhængig af om vi skalerer op eller ned for interaktionen. Vi har ikke nogen working deadline for denne del endnu, men et bud er, at vi kan komme i luften med denne del hen over sommeren.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K