Del

Nyt om økonomi

Nyhedsbrev fra UVM om nyt studiesystem

STIL har den 1. maj 2018 udsendt nyhedsbrev til erhvervsskolerne om nyt studiesystem. Her fremgår det bl.a., at AMU-området er klar til markedsgørelse 1. juli 2018, jf. også ny systemrevisionsbekendtgørelse.

Læs det seneste brev her, og find de tidligere nyhedsbreve her: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/orienteringsbreve-til-skoler

Kvalitetsudviklingsmidler 2018

UVM har udsendt orienteringsbrev vedr. fordeling af de 165 mio. kr. fra finanslov 2018. Læs mere her.

Opdateret og mere tidssvarende tv-aftale fra Copydan

Størstedelen af DEG’s medlemmer har en aftale med AVU-medier om brug af tv- og radioudsendelser i undervisningen (AVU-Basis eller AVU-Plus). Formidlingsplatforme og digitale værktøjer vokser frem, og bl.a. derfor er der kommet en ny AVU-medier-aftale.

Aftalen giver lærere og elever mulighed for at bruge indhold fra internettet (fx YouTube), streame over 36.000 tv-udsendelser fra Center for undervisningsmidlers ”mitCFU” og give ”digitale lektier for”. Læs mere her.

Har skolerne spørgsmål om aftalerne, er de velkomne til at kontakte AVU-medier på 35 44 14 96 eller avumedier@remove-this.avumedier.dk. Telefonerne er åbne mandag til onsdag fra 10-14 og torsdag fra 8-14.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K