Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | marts 2018

 
 
 
 

Husk hf

Selv om fremgangen i søgetallene ikke er exceptionel på landsplan, må vi glæde os over, at det ser ud til, at den nedadgående spiral er stoppet. Men der er dog stadig et stykke vej, før vi når de politiske målsætninger.
Interessant er naturligvis overgangsfrekvensen i procent, men i betragtning af den meget lave ungdomsårgang er antallet af ”hoveder” også interessant. Det samme gør sig absolut gældende for vore gymnasier, hvor jeg hører lidt blandede meldinger.
Overgangsfrekvensen til hf er ikke mindre interessant. Den nye hf-ordning fik antallet af ansøgere til at gå lidt op sidste år, og den tendens ser ud til at fortsætte.
Vi var i DEG-L ikke specielt imponerede af den nye hf, da den baner endnu en vej uden om erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser, men at lægge den på erhvervsskoler kan muligvis afhjælpe lidt af problemet. Det var der ikke stemning for i regionerne ved seneste ansøgningsrunde. Men jeg fornemmer, at stemningen har ændret sig. Derfor vil jeg anbefale erhvervsskolerne igen at ansøge om at få lov til at afvikle hf – og mon ikke I skal til at i gang nu?

Peter Amstrup, 
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Erhvervsskolerne har strategisk fokus på digitalisering

Ny undersøgelse viser, at 92 % af de adspurgte erhvervsskoler har eller er i gang med en digitaliseringsstrategi.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne (DEG-B) har undersøgt, hvor mange erhvervsskoler, der har fokus på digitalisering på et strategisk niveau på erhvervsskolerne. Undersøgelsen viser, at 92 % af de adspurgte erhvervsskoler enten har eller er i gang med at udarbejde en digitaliseringsstrategi, som er godkendt af skolens bestyrelse.


Læs hele undersøgelsen her

Regeringens digitale strategi er et vigtigt skridt

DEG bakker fuldt og helt op om teknologipagten og strategien for Danmarks digitale vækst, som regeringen netop har fremlagt.

Det er afgørende at sætte fokus på de muligheder, den nye teknologi giver, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.


Læs mere

Administrative robotter

Skolernes administrative fællesskab SDBF vil arbejde med robotter.

Det administrative fællesskab SDBF (skolernes digitale blanketflow system) har besluttet at afsætte midler til et projekt med administrative robotter.


Læs mere

IGU-vejledning

STUK har netop udsendt en praksisorienteret IGU-vejledning

STUK har netop udsendt en praksisorienteret IGU-vejledning, som man håber, kan bruges i forbindelse med ansættelsen af en eller flere IGU-praktikanter på skolerne.
Det skal bemærkes, at vejledningen ikke er udtømmende. Hvis man har uddybende spørgsmål til ansættelsen af IGU-praktikanter, er man  meget velkomne til at ringe på 33 92 52 24 eller skrive til henvendelser@remove-this.stukuvm.dk.


Læs mere
Bevis for gennemførelse

Søg penge hos Norliv

Norliv støtter initiativer, der forbereder elever på arbejdslivet.

Foreningen Norliv er en nystartet almennyttig forening, der vil fremme den mentale sundhed på de private danske arbejdspladser. Der er et stærkt fokus på at skabe konkrete projekter på små og mellemstore virksomheder. Det giver også erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner mulighed for at skabe og søge om støtte til projekter, der forbereder de studerende på et voksent arbejdsliv. Den enkelte erhvervsskole kan søge om støtte, men det kan med fordel være et samarbejde mellem erhvervsskoler, virksomheder og andre involverede parter.


Læs mere

Søg midler

Søg midler til projekter der understøtter, at flere gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse.

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger om landsdækkende projekter, der skal understøtte, at flere gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse, gerne inden for det digitale og tekniske område og gerne gennem et styrket samspil mellem aktørerne i erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. EU's Socialfond investerer 43 mio. kr. i den kommende indsats. Der afholdes informationsmøde om ansøgningsrunden tirsdag den 29. maj 2018.


Læs mere
Infomøde om mulighederne

Erhvervsskoler søges

Erhvervsskoler søges til forskningsprojekt om bedre trivsel i røgfri fællesskaber.

Statens Institut for Folkesundhed søger erhvervsskoler, der ønsker at være med i et projekt med fokus på bedre trivsel på røgfri skoler.
- Erfaringer fra erhvervsskoler i Danmark viser, at en skoledag uden røg mindsker rygning hos elever og skaber et bedre miljø på skolen, siger projektleder Susan Andersen.


Læs mere

Detailkæden Normal er årets erhvervscase

Husk at få tilmeldt hold til DM i Teknologi og Erhvervscase 2018.

Detailkæden Normal er årets virksomhed i erhvervscaseopgaven i DM i Teknologi og Erhvervscase 2018.

- Vi synes, det er spændende, at Normal bidrager til elevernes erhvervscase i år, og er meget spændte på at se, hvad eleverne får ud af arbejdet, og hvem ved? Måske får vi ligefrem nogle gode ideer, som vi kan arbejde videre med i praksis, siger Torben Mouritsen, administrerende direktør i Normal.


Læs mere
Se erhvervscase-filmene

SKAT på skemaet

Forny din undervisning – nemt og hurtigt. Mere end 2.500 elever har allerede brugt SKAT's undervisningsmaterialer.

SKAT har udviklet undervisningsmaterialer, der frit kan downloades og benyttes i fagene: Samfundsfag, matematik, iværksætteri og innovation samt samfund og sundhed. 


Se SKAT's materialer

Konference: Nøglen til succesfuld udvikling af innovation i undervisningen

ATV’s Innovationsudvalg og Fonden for Entreprenørskab inviterer til konference om innovation.

Konferencen finder sted den 20. april 2018 Kl.12.00-16.00 (bemærk frokost og registrering fra kl.11.30) i København.
Hvis der indtræffer lockout/strejke, og man som følge heraf ikke har mulighed for at deltage, vil deltagergebyret blive refunderet.


Læs mere
Hent invitationen

 
 
 

Arrangementer

Årsmøde og repræsentantskabsmøde 2018

DEG-L afholder repræsentantskabsmøde onsdag den 18. april 2018 på Nyborg Strand. I forlængelse heraf afholder DEG årsmøde den 18.-19. april 2018. Mere end 580 personer er tilmeldt årsmødet. 


Se programmet her
 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev