Del

Nyt fra eud

Eud-udvalgsmøde den 22. februar 2018

Det nye eud-udvalg var samlet for første gang, og udvalget byd velkommen til:

Hans Jørgen Møller fra Ålborg Handelsskole, Jesper Østrup Roskilde Tekniske Skole, Glenny Hansen fra ZBC og Morten Hougaard velkommen til eud-udvalget.

Herefter orienterede Ole Heinager og Morten Emborg om de arbejdsområder udvalget arbejder inden for og fortalte lidt om, hvordan arbejdet i udvalget foregår.

Der var på mødet lagt op til en drøftelse af, hvilke områder udvalget særligt ønsker at have fokus på i 2018. Efter gode og konstruktive drøftelser var der enighed om, at udvalget i 2018 skal have fokus på følgende temaer:

 • Overgang fra grundskolen til erhvervsuddannelserne
 • Grundforløbs-strukturer fx bredere grundforløb, udvidet GF1 målgruppen til +18, øget varighed af grundforløbet
 • EUX – færre eux modeller, større ensretning på almenfagene, dermed fremme samlæsningsmuligheder
 • Frafald evt. en analyse der fokusere på overgangsfrekvensen, og hvorfor eleverne falder fra i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet.
 • Praktikcentre og praktikopsøgende arbejde
 • Digitalisering
 • Kvalitetsarbejde særligt rettet mod de kvalitetsindikatorer, der er knytte til reformens målsætninger
 • Rekruttering af studenter til eud. 

 

 

 

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K