Del

Nyt fra gymnasieområdet

Fleksibelt klasseloft:
UVM præsenterede primo marts evaluering af det fleksible klasselofte. Antallet af skoler, som overholder klasseloftet er steget fra 55,7 % til 69,1 %.

Find pressemeddelelse og evaluering her

Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2019/2020:
STUK har udsendt brev om ansøgningsprocedure og overordnede vurderingskriterier, som lægges til grund for vurdering og beslutning om etablering af nye gymnasiale udbud.

Læs brevet her

Nyt fra gymnasieudvalget:
Gymnasieudvalget holdt møde d. 9. marts.  Mødet omhandlede primært planlægningen af årstemakonferencen for hhx- og htx- ledere, der løber af stablen d. 25. og 26. september 2018 i KBH. Udvalget drøftede også, hvilke indsatsområder, gymnasieudvalget skal arbejde med i 2018.

Ændring af § 6, stk. 2 i Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser
STUK er blevet opmærksom på en utilsigtet konsekvens af § 6, stk. 2 i Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (nr. 1276 af 27. november 2017), idet det efter denne bestemmelse ikke er tilladt eksaminander at medbringe egen computer ved forberedelsen til mundtlige prøver.

STUK har derfor udstedt Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser.

Læs her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K