Del

Nyt om økonomi

 

IDV-satser
DEG har i en årrække udmeldt IDV-satser på hjemmesiden, senest er de opdateret i 2014. Økonomiudvalget besluttede derfor at opdatere satserne og i samme omgang se nærmere på de bagvedliggende beregninger. I kan finde de nye satser og de bagvedliggende beregninger: 
Her

Nyt økonomiudvalg
DEG-L har fået nyt økonomiudvalg, som holdt første udvalgsmøde den 27. februar. I kan se udvalgsmedlemmerne her. En af udvalgets første opgaver bliver at arbejde med forberedelserne til finanslov 2019 ligesom opgaverne med at understøtte skolerne i at skifte fra EASY-A til nyt studiesystem nu ligger i økonomiudvalget.

Regler for deltagerbetaling
Undervisningsministeriet har den 9. marts udsendt brev til bestyrelser om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner.
Brevet kommer på baggrund af konkrete tilsynssager om institutionernes opkrævning af betaling fra elever og kursister for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner.
Læs mere her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K