Del

RAR-modellen

Udmøntning af Trepartsaftale III – Etablering af RAR-model for koordination og aktørsamarbejde 

Det er i Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse aftalt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter afsætter 25 mio. kr. årligt i 4 år til koordination og aktørsamarbejde i regi af de Regionale Arbejdsmarkeds Råd, den såkaldte RAR-model, jvf. punkt 53 i Trepartsaftalen.

Den forudsete mangel på arbejdskraft, herunder rekrutterings- og flaskehalsudfordringer, betyder at der fortsat vil være et behov for, at sker en koordinering af virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer og jobcentrenes og a-kassernes uddannelsesindsatser for de ledige.

Samtidige er der også behov for at styrke koordinationen af den virksomhedsrettede indsats i hhv. erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, så virksomhederne ikke oplever, at få unødvendigt mange besøg af de forskellige aktører på området.

Formålet
(ifølge aftalepapiret: Udmøntning af Trepartsaftale III – etablering af ARAR-model for koordination og aktørsamarbejde. 8. marts 2018)

Formålet med RAR-modellen er overordnet:

  • at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde ifm. voksen- og efteruddannelsesindsatsen med henblik på at skabe et bedre match på arbejdsmarkedet.

Det er aftalt, at hvert RAR kan igangsætte eller bidrage til regionale analyser inden for fx områder med mangel på arbejdskraft, der kan bidrage til at kvalificere de regionale samarbejder.

RAR-modellen betjenes af de regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK), hvor der ansættes VEU-tovholdere til at løfte opgaven. Det er hensigten at VEU-konsulenterne ansættes pr. 1. april 2018.

Det er arbejdsmarkedskontorerne, der udfører de konkrete arbejdsopgaver. AMK’erne vil bl.a. få en betydelig opgave i at bidrage til den tværgående koordinering af kursusindkøb både inden for det enkelte RAR og på tværs af RAR’erne, således at flere kursushold faktisk kan gennemføres hurtigere på tværs af behov i virksomhederne og blandt de ledige.

Den nye RAR-konstruktion vil blive målt på, om der i højere grad gennemføres AMU-hold, dvs. succesen er afhængig af, at VEU-aktiviteten stiger. Desuden er skolerne nævnt helt eksplicit RAR´s koordinerende indsats vil bliver målt på, om skolerne oplever, at det er lettere organisere og gennemføre kurser.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K