Del

Pulje til opsøgende arbejde

Udmøntning af Trepartsaftale III – Pulje til opsøgende arbejde

Det er i Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse aftalt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter afsætter 25 mio. kr. årligt i 4 år til, at flere skal motiveres til at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse.

Undervisningsministeriet har 21. februar 2018 offentliggjort puljen til det opsøgende arbejde. Puljen refererer direkte til punkt 9 og 10 i Trepartsaftalen. Fra 2018 og frem til 2021 kan der søges tilskud fra en årlig pulje på 25 millioner kroner til projekter, der kan øge motivationen og deltagelsen i almen og erhvervsrettet (herunder videregående) voksen- og efteruddannelse. Pengene skal gå til opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringer med kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

I år er der mulighed for at søge tilskud fra 2018-puljen ad to omgange. Herefter vil puljen blive udmøntet gennem én årlig ansøgningsrunde.

Det er arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau, der kan søge pengene.

I vejledningen til ansøgningen af midlerne fremgår, at skolerne kan være projektdeltagere.

Formålet med puljen er, at:

  • Arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en uddannelsesinstitutionsneutral informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
     
  • Flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller for at opnå erhvervsrettede kvalifikationer.
     
  • Flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

Læs mere om Puljen til det opsøgende arbejde her

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K