Del

Administrative robotter

Det administrative fællesskab SDBF’s styregruppe besluttede ved godkendelsen af budgettet for 2018 at afsætte midler til et projekt med administrative robotter.

Fællesskabets forretningsudvalg har beslutte at øge midlerne og give det et større perspektiv i form af at søge FUSA om midler til kompetenceudvikling i forhold til implementering af Robotic Process Automation. Projektet sigter efter at sætte rammer for en større udbredelse og anvendelse af robotteknologien på erhvervsskolerne.

Ansøgningen til FUSA sker bl.a. i samarbejde med formanden for DEG-L’s økonomiudvalg. Økonomiudvalget besluttede sidste efterår, at deres digitale indsatsområde skulle være at understøtte erhvervsskolerne i at automatisere de administrative processer.

Også andre skoler er begyndt på at arbejde med automatisering af de administrative processer. Annalise Schmidt, der er formand for det administrative fællesskab SDBF, ser det som en oplagt mulighed til for at erhvervsskolerne i fællesskab kan kompetenceudvikle medarbejderne på den enkelte skole, men også skabe et fælles forum, der kan udveksle gode erfaringer – helt i tråd med de gode erfaringer, der har været i udvikling og anvendelse af SDBF

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K