Del

Foreningen Norliv

Søg penge til områder der forbereder elever til arbejdslivet.

Foreningen Norliv er en nystartet almennyttig forening, der vil fremme den mentale sundhed på de private danske arbejdspladser. Der er et stærkt fokus på at skabe konkrete projekter på små og mellemstore virksomheder.

Det giver også erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner mulighed for at skabe og søge om støtte til projekter, der forbereder de studerende på et voksent arbejdsliv. Den enkelte erhvervsskole kan søge om støtte, men det kan med fordel være et samarbejde mellem erhvervsskoler, virksomheder og andre involverede parter.

Foreningen kommer gerne ud til repræsentanter for ledere og bestyrelser og fortæller nærmere om, hvad mulighederne kan være.

Foreningen støtter 3 indsatsområder:

• Lokale indsatser
Aktiviteter der gør en forskel i dagligdagen ved at modvirke mentale udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

• Viden og formidling
Forskning, analyser og bredere indsatser, der sætter fokus på udfordringer og muligheder for at fremme god mental sundhed i og uden for arbejdslivet som følge af større teknologiske og organisatoriske forandringer i samfundet

• Arbejdspladserne
Fremme af mental sundhed på arbejdspladserne særligt inden for det private område. Der er tre særlige indsatsområder: De mindre og mellemstore virksomheder, ledernes indsats samt unge og førstegangsansatte på arbejdsmarkedet.

Læs mere om, hvordan I kan søge støtte til projekter, der fremmer den mentale sundhed på arbejdspladserne her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K