Del

Nyt fra gymnasieområdet

FIP-kursus om teknisk erhvervsområde og merkantil erhvervsområde - eux
I forlængelse af reformer på eud- og gymnasieområdet ønsker Undervisningsministeriet at understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i form af FIP.
I efteråret er afholdes der således FIP-kurser i teknisk og merkantil erhvervsområde  - både i øst og vest. I kan læse mere i nedenstående filer.
Program for FIP teknisk

Program for FIP merkantilt
Indbydelse til FIP for institutioner med eux-forløb
Kursustilmelding foregår via GL’s hjemmeside

 

Aftaler ifm erstatning af SkoDa  
Efter den annoncerede lukning af SKODA fra og med den 1. januar 2019 kan ungdomsuddannelsesinstitutionerne gennem DEFF stadig få mulighed for at tegne licenser og få adgang til relevante databaser, der kan benyttes i undervisningen og ved opgaveskrivning.

Hvad er DEFF?
DEFF er et samarbejde ejet af Undervisningsministeriet, Uddannelses-og Forskningsministeriet og Kulturministeriet. Organisatorisk er vi placeret i Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvad gør DEFF?
DEFF konsortiet forhandler licensaftaler med forlag og leverandører af elektroniske informationsressourcer i ind- og udland. Alle ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner organiseret under de 3 ejerministerier, har ret til at tegne licens gennem DEFF. 
I skal kun betale prisen for de licenser I tilmelder jer.

DEFF tilbyder fra 2019 konsortieaftaler for følgende e-ressourcer til undervisningsbrug
Infomedia

 • Gale: Student Resources in Context,
 • Britannica Academic
 • JSTOR databaser
 • Ebsco Masterfile
 • Euromonitor
 • Børsen Studienet
 • Historiens Verden
 • M.fl.

I pdf’en her er en oversigt over licenser relevante for ungdomsuddannelser, tilbudt af DEFF i 2019.

Hvordan tegner I licens via DEFF?
Ønsker skolerne at tegne licens via DEFF konsortiet kan I skrive til sekretariatet på deff@remove-this.slks.dk
I kan også sende et brev til:

DEFF, Slots- og Kulturstyrelsen,H.C. Andersens Boulevard 2,1553 København V.

Følgende produkter, der har været tilgængelig fra SkoDa platformen tilbydes IKKE gennem DEFF konsortiet for 2019:

 • Orbis
 • Databaser fra DBC (Faktalink, Litteraturtolkninger, Forfatterweb)
 • Sermitsiaq og AG
 • Ritzau Scanpix

Institutioner interesserede i licenser til disse produkter skal kontakte leverandøren direkte.

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K