Del

Flot fremmøde til temadag om nye adgangskrav til eud

Flere end 150 engagerede deltagere mødte op til Danske erhvervsskoler og –Gymnasiers og Danske SOSU-skolers temadag om nye adgangskrav på erhvervsuddannelserne.

Temadagen blev holdt i Vejle den 11. oktober i samarbejde med Undervisningsministeriet. Specialkonsulent fra ministeriet, Hanne Woller gennemgik de nye adgangskrav og optagelsesprocedurer på erhvervsuddannelserne. 
 
Adgangskravene kort fortalt
Elever, der ikke består den nye adgangseksamen i folkeskolens 9. klasse, skal fremover til en samtale forud for en eventuel optagelse. Også selvom de har 2 i dansk og matematik. Det er ikke nok i sig selv. Derved har denne gruppe elever mistet deres retskrav på optagelse. 

En ansøger, der ikke har 2 i dansk og matematik, skal både til en prøve og til samtale før en beslutning om evt. optagelse kan effektueres. 

En ansøger, der søger i direkte forlængelse af afslutningen af folkeskolen, skal opfylde følgende tre betingelser for at opnå uhindret adgang til optagelse på en erhvervsuddannelse: 

  • Eleven skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. have et gennemsnit på mindst 02 i prøvefagene.
  • Eleven skal have opnået mindst 02 i fagene dansk og matematik.
  • Eleven skal være erklæret uddannelsesparat og have indsendt sin studievalgsportfolio. 

De nye regler medfører et tidsmæssigt pres på procedurerne for optagelse både for eleverne og skolerne. En del elever vil først vide ultimo juni vide, om opfylder kravet om en bestået afgangseksamen fra folkeskolen eller de nye skærpede krav til optag i gymnasiet. Det betyder blandt andet, at erhvervsskolerne får kortere tid til at gennemføre samtaler og centralt stillede optagelsesprøver for disse elever. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K