Del

HR-temadag 2019

Tillidsbaseret ledelsespraksis - var temaet på HR-Temadag 2019 på IBC Kolding

Det var et rigtigt flot program som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier kunne præsentere på årets HR-Temadag, som blev afholdt den 6. marts 2019 på IBC i Kolding. Programmet var fokuseret på tillidsbaseret ledelsespraksis og godt 60 personer med interesse for ledelse deltog i arrangementet.

Deltagerne blev budt velkommen af direktør Morten Kaj Hansen, næstformand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers HR-udvalg, der italesatte vigtigheden af tillid og god ledelse på erhvervsskolerne.

Professor Lotte Bøgh Andersen indledte med at rammesætte ledelse, styringstiltag og målopfyldelse. Lotte Bøgh Andersen forklarede bl.a. hvorfor det er vigtigt at interessere sig for medarbejdernes motivation, og forbedre dialogen i ledelses- og styringskæden. En vigtig pointe fra Lottes oplæg var, at moderne tillidsbaseret ledelse er et spørgsmål om dialog og mening – alle mennesker har brug for noget og/eller nogen, der giver noget at stræbe efter. I vores kontekst, et større formål vi kan bidrage til igennem vores arbejde.

Partner Søren Tholstrup fra Pluss tog deltagerne godt med ind i de foreløbige erfaringerne fra ministeriets Ledelses i Praksis, der har til formål at styrke mellemlederne ude på skolerne, bl.a. ved at styrke ledernes evne til at indgå i læringsfællesskaber for ledere i organisationer i konstant forandring. En øjenåbner i projektet var, at utrolig meget af ledernes arbejdstid går med administrative ledelsesopgaver. En vigtig interessant pointe fra Søren var, at en tilgang med professionelle læringsfælleskaber som er baseret på professionelle samtaler og strukturskaber tillid.   

Muntert indlæg om pseudoarbejde
Afslutningsvis berigede filosof Anders Fogh Jensen forsamlingen om, hvorfor vi dog arbejder så meget som vi gør – et muntret oplæg om pseudoarbejde og hvorfor vi fik travlt med at lave ingenting. At arbejdstid er relativt og at vi kan blive udfordret med så meget fritid, gør i sig selv at fremtiden bliver spændende.

Morten Kaj Hansen afrundede en god og inspirerende HR-temadag, hvor deltagerne havde været godt rundt i ledelsesdisciplinen - med opfordring til bare at sætte gang ude på skolerne. Et centralt budskab fra en tidligere temadag: ”skab fællesskab og ligeværd – undgå skæve relationer og individualisering, og skab de nødvendige rammer for at medarbejderen kan løse sin opgave effektivt og smidigt!”.

Det er stadigvæk yderst aktuelt.

Opfordringen er klar og husk: Den vigtigste tid er nu - memento mori!

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K