Del

DEG er under forandring 

DEG står midt i transformation. Bestyrelserne for DEG-L og DEG-B har sat nye mål for foreningernes arbejde og organisering herunder naturligvis også arbejdet i DEG’s sekretariat.

- Processen blev sat i gang på baggrund af et ønske om en mere prioriteret indsats i DEG’s arbejde. Bestyrelserne ønsker blandt andet mere af den direkte, politiske interessevaretagelse og en ny organisering og arbejdsform, der gør det muligt for flere medlemmer at deltage i foreningernes arbejde. Det arbejde er nu sat i gang, siger Lars Kunov. 

Fleksibel medlemsinddragelse 
Når den nye organisering er på plads, bliver det muligt for medlemmerne at deltage mere direkte i foreningens arbejde.

- Vi kommer til at arbejde med en mere agil, projektorienteret netværksorganisation, siger Lars Kunov. Vi prøver allerede den nye form af i netop nedsat projektgruppe bestående af medlemmer, der kigger på mulighederne i et nyt bevillingssystem. Et andet eksempel kunne være en ny gruppe, der kunne tage fat på en kort, skarp indsats omkring, hvordan vi får VEU tilbage på sporet.

Mange medlemmer har gennem tiden givet udtryk for, at det var for tidskrævende at binde sig til i 4-årig periode i et udvalg. De nye netværksgrupper forventes at komme til at arbejde med projekter i 3-5 måneder ad gangen.

- Derfor håber vi, denne nye mulighed for at deltage i korterevarende projekter vil blive taget godt imod, siger Lars kunov. 


Rådgivning af skoler fastholdes
DEG fastholder rådgivningsindsatsen over for skolerne, men kommer ikke til at tilbyde sagsbehandling som tidligere, og der bliver også en ”nedre” grænse for rådgivning.

- Vi kommer fortsat til at rådgive skoler, og udarbejde væsentlige analyser. Men medlemmerne kommer til at opleve et ”nyt” DEG, der skærper den politiske indsats og flytter flere ressourcer over i den direkte politiske kommunikation - og vi kommer ikke til at indgå i projekter, der ikke tydeligt adresserer DEG’s politiske mål.

I praksis er DEG’s sekretariat i fuld gang med at re-organisere sig.

- Det tager lidt tid, før vi er helt på plads og fuldt bemandet, så man må være lidt tålmodig med sekretariatet i disse måneder. Vi forventer at køre på fuld kraft igen i løbet af efteråret, siger Lars Kunov. 
 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K