Del

Nyt fra gymnasieområdet

Fokus på vurdering af lærerkandidaters kompetencer

Oplever din skole udfordringer når der skal vurderes lærerkandidaters faglige kompetencer? Så tøv ikke med at henvende dig til DEG-L’s gymnasieudvalg.Vi bringer gerne din case videre til STUK.

Flere skoler oplever til tider uregelmæssigheder, når STUK skal vurdere om en lærerkandidat har de rette faglige kompetencer for at kunne undervise på gymnasialt niveau. Derfor arbejder Gymnasieudvalget fortsat, i samarbejde med STUK, på at gøre vurderingerne af lærerkandidaters faglige vurderinger nemmere.

Ivar Lykke Ørnby, uddannelsesdirektør på KNord og medlem af DEG-L’s gymnasieudvalg, opfordrer til, at skoler der oplever problemer henvender sig til gymnasieudvalget.

- Vi vil meget gerne være behjælpelige og gennemgå vurderingerne, hvis nogen ønsker det.
Målet er at få så ensartede vurderinger som muligt. Det vil være lettere for alle parter – ikke mindst for kandidaterne, siger Ivar Lykke Ørnby, men skolerne kan også selv gøre noget fx ved at sørge for at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring er opfyldt i det fag hvor det er et krav.

 

Sæt kryds i kalenderen: Års-temakonference
Den 24.- 25. september 2019 er der års-temakonference i København for alle rektorer på hhx og htx. - Glæd dig - det bliver et spændende program. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K