Del

Nyt fra it

Nyt på STIL.dk om frit valg af studiesystemer
STIL har opdateret deres temaside med bl.a. en kalender for hvornår skoler kan flytte fra EASY-A til nyt studiesystem samt en oversigt over skoler, der har oplyst, hvilket system de har valgt. Husk også at STIL holder en række informationsmøder for skolerne.

Høringssvar
DEG har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.
Find det her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K