Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | februar 2019

 
 
 
 

Hvad mon de unge vælger?

I morgen er der som bekendt ansøgningsfrist til en lang række ungdomsuddannelser, og vi er mange, der holder vejret. Det bliver overordentligt interessant at se søgetallene, når ministeriet offentliggør dem i slutningen af marts. Er det lykkedes at få nuanceret de unges valg? At få flere unge til at vælge vores erhvervsrettede gymnasieuddannelser og eud? Og ændrer de nye adgangskrav på søgemønstret?
Vi kan kun gisne, og mens vi venter på tallene minde hinanden om, at vi har et fælles ansvar for at fortælle de gode historier og tale vores uddannelser og deres særkender op. Husk derfor også lige at få meldt jeres hhx- og htx-elever til DM i Teknologi og Erhvervscase 2019 – det er der gode historier i.

Ole Heinager, 
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Direktørmøde i februar

På direktørmødet blev der diskuteret bevillingssystem og institutionsstruktur.

På DEG-L’ direktørmøde den 5. februar 2019 i Kolding var der to primære dagsordenpunkter: Succeskriterier for et nyt taxameter- og tilskudssystem til ungdomsuddannelserne og fokuspunkter på en såkaldt ”temperaturmåling” af udviklingen af institutionsstrukturen. DEG-L og DEG-B vil det kommende halve år arbejde med de to områder. Der vil blive nedsat projektgrupper bestående af medlemsskolerepræsentanter til dette. Foreningen orienterer nærmere pr. mail til alle skoler primo marts.


Læs mere i FOKUS om nyt bevillingsssystem

DM i Teknologi og Erhvervscase 2019 er i gang

Tilmeldingen er netop åbnet, og vi opfordrer alle hhx- og htx-afdelinger til at være med.

Tilmeldingen til DM i Teknologi og Erhvervscase 2019 er åben, og alle skoler har modtaget en invitation. Det er gratis at deltage, og ud over at være en sjov og lærerig oplevelse for eleverne, er mesterskabet en oplagt mulighed for at fortælle de gode historier om hhx og htx samt vores talentfulde elever.
Erhvervscaseopgaven til hhx'rne offentliggøres den 11. marts 2019 på www.deg.dk.


Læs mere og tilmeld jer her

Inspiration til arbejde med FN’s verdensmål

Udsynsforum sætter fokus på erhvervsskolernes arbejde med FN's verdensmål. 

FN's verdensmål danner rammen om det 21. århundredes nøgleudfordringer og har til formål at sætte en kurs mod en mere global bæredygtig udvikling. Erhvervsskolerne har en central rolle i forhold til Danmarks arbejde med at indfri målene, derfor sætter DEG-L´s Udsynsforum fokus på erhvervsskolernes arbejde med FN's verdensmål. 
På DEG's årsmøde den 15-16. maj 2019 og på folkemødet på Bornholm i juni, inviterer Udsynsforum til debat om, hvad arbejdet med FN’s verdensmål kan betyde for erhvervsskolernes elever og grundfortællingen om erhvervsskolernes fag og uddannelser.


Læs mere og bliv inspireret til arbejdet med spændende materialer og debatoplæg
 

Stor interesse for politikerbesøg

DEG vil gerne styrke kontakten til de regionale og lokale folketingsmedlemmer inden for erhvervs-, beskæftigelses- og finansområdet, så det ikke blot er partiernes uddannelsespolitiske ordførere, vi taler med.

En række skoler omkring nytår opfordret til at invitere navngivne politikere, som er valgt i lokalområdet, på skolebesøg. Tanken var at vise dem skolens aktiviteter og få mulighed for at diskutere aktuelle udfordringer, som politikerne kunne tage med tilbage til Christiansborg. Det kunne være en opfordring til at fjerne omprioriteringsbidraget på hhx og htx, øge fokus på VEU og skærpe opmærksomheden på at etablere 10. klasse på erhvervsskolerne. Politikerinitiativet er blevet positivt modtaget af skolerne, og indtil videre har 10 erhvervsskoler haft besøg.
Foto er venligst udlånt fra Hansenberg, hvor folketingsmedlem, Christian Rabjerg Madsen (S), bliver vist rundt.


Tilmelding til årsmødet åbner 6. marts 2019

Årsmødets tema er: En uddannelsespolitisk vision for Danmark -  i en global ramme.

På årsmødet skal vi debattere, hvad den uddannelsespolitiske vision er for Danmark - i et globalt perskpektiv. Igennem en række plenumoplæg og dialoger vil vi stille skarpt på forskellige aspekter af uddannelse og involvere deltagerne i at samle inspiration til politikerne. DEG mener, det er afgørende, at den danske uddannelsespolitiske vision taler sig ind i en global ramme. Danmark er en del af verden, og derfor bør det nationale uddannelsessystem forholde sig hertil.
Vi glæder os til at byde bestyrelsesmedlemmer, ledere og gæster velkommen til årsmødet endnu en gang, og vi håber, alle vil bidrage til samtalen.


AMU-audit netværksseminar 2019

DEG-L inviterer igen i år til AMU-audit netværksseminar. Det er den 5. april 2019.

Seminarets omdrejningspunkt vil være test og prøver i AMU, fjernundervisning og SPS i AMU. Programmet offentliggøres i begyndelsen af marts måned.
Seminaret afholdes fredag den 5. april 2019 kl. 9.30–15.00 på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1 F, 5000 Odense i auditoriet. Pris for hele seminaret er: 275 kroner.


Tilmelding her

DEG med skib til Folkemødet

​​​​​​​I år har DEG valgt en ny måde at være til stede på Folkemødet på Bornholm.

EUC Nordvest har lånt os Fiskeriskolens undervisningsskib, Athene, så 13.–16. juni vil erhvervsskolerne have eget skib ved Ydermolen i Allinge havn. Ombord vil DEG arrangere debatter, events og aktiviteter sammen med blandt andre de øvrige uddannelsesorganisationer, Iloveglobalgoals, Læger uden Grænser og Unesco. For første gang har Folkemødet valgt at have et overordnet tema - FN’s verdensmål, så alle arrangementer skal have fokus på mindst ét af de 17 mål for en bedre verden.


 

Ny national digitaliseringsstrategi

Undervisningsministeriet udarbejder pjece om digitalisering og oplæg til en national digitaliseringsstrategi på undervisningsområdet.

Strategien bliver både for grundskolen og ungdomsuddannelsesområdet. Arbejdet bygger videre på Undervisningsministeriets ”Handlingsplan for teknologi i undervisningen” fra februar 2018, men vil også indeholde et fremadskuende perspektiv.


Læs mere

Tilbud om workshops for elever om EU-valg

Hjælp dine elever med at blive stærkere til at tage stilling til vores fælles europæiske fremtid og EU's rolle inden EU-valget den 26. maj.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og "Vi Vil Europa" tilbyder workshops om europaparlamentsvalget. De står for indholdet og er klar til at besøge jeres skole i marts og april 2019.


Læs mere 

DM i Skills 2019

DM i Skills løber af stablen den 4.–6. april 2019 i Næstved.

Forberedelserne til DM i Skills 2019 er i fuld gang - og særligt eleverne, der stiller op i alle konkurrencefagene og demonstrationsfagene, har travlt. DM i Skills 2019 foregår i og omkring Arena Næstved. Husk at arrangementet er åbent for alle interesserede.


Læs mere og tjek Facebook #dmiskills

Den Digitale Erhvervsskole 7.0

Sæt kryds i kalenderen den 7. oktober 2019

Info og mulighed for tilmelding følger.


Konference om fællesskaber og ungemiljø på eud

DCUM holder konference den 9. oktober 2019. Reserver dagen.

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 8.30-15.30 afholder DCUM konference på Odeon Odense. Det er gratis at deltage. Mere information følger.


 
 
 
LinkedInTwitterFacebookEmail
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev