Del

Ny National Digitaliseringsstrategi

Undervisningsministeriet vil i 2019 udarbejde en status- og debatpjece om digitalisering og efterfølgende oplæg til en national digitaliseringsstrategi på undervisningsområdet. Strategien bliver både for grundskolen og ungdomsuddannelsesområdet.

Arbejdet bygger videre på Undervisningsministeriets ”Handlingsplan for teknologi i undervisningen” fra februar 2018, men vil også indeholde et fremadskuende perspektiv på viden og praksiserfaring om, hvor vi bør bruge it og teknologi i undervisningen, og hvor vi ikke bør.

Effekterne ved brug af it i undervisningen har fyldt meget i medierne i et stykke tid, og der er bl.a. på den baggrund brug for mere viden og inddragelse af jer.

På DEG´s årsmøde d.15. maj 2019 er der mulighed for at høre om strategiarbejdet i en workshop. Herudover vil DEG løbende orientere om arbejdet med strategien.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K