Del

Nyt fra gymnasieområdet

Cases vedr. vurdering af kandidaters erhvervserfaring
DEG har været til møde i STUK vedr. reglen om de 2 års relevant erhvervserfaring for at få ansættelse i profilfagene. Her præsenterede STUK en række (meget forskellige) cases, hvor der enten er vejledt til godkendelse eller ikke vejledt godkendelse af kandidatens erhvervserfaring.
De fire cases kan ses her
Hyrdebrevet af 15, maj 2018 kan læses her , som vejledende hjælp ift. at vurdere hvorvidt kandidaten kan opfylde kravet om de 2 års relevant erhvervserfaring. 

Holdning til karakterskalaen og evt. revidering af denne
Gymnasieudvalget har følgende holdning til karakterskalaen: 1) Springene mellem fx 7 og 10 er for store 2) elever skal ikke kunne få en minuskarakter 3) karakterskalaen skal være international 4) 13 tallet skal genindføres 5) Uddannelse i formativ evaluering styrkes for lærerne.

Temadag om brug af data i gymnasiernes kvalitetsarbejde
Undervisningsministeriet inviterer temadag om brug af data i gymnasiernes kvalitetsarbejde. Temadagene afholdes mandag den 8. april 2019 på Silkeborg Gymnasium & tirsdag den 9. april 2019 på Roskilde Handelsgymnasium, begge dage fra kl. 09:30-15:00.

Læs invitationen her
Tilmelding

Silkeborg den 8. april 2019: https://www.conferencemanager.dk/datakvalitetsarbejdesilkeborg
Roskilde den 9. april 2019: https://www.conferencemanager.dk/datakvalitetsarbejderoskilde

Spørgeskema vedr. behovet ofr efteruddannelse af undervisere i informatik
Aarhus Universitet er, i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, ved at undersøge behovet for efteruddannelse af undervisere i informatik på de danske gymnasier. Formålet med undersøgelsen er at afdække behovet for efteruddannelse med henblik på udvikling af en ny Master i informatikundervisning for bl.a. gymnasielærere.

I vil modtage et kort spørgeskema, som i modtager ultimo uge 9 fra universiteterne, som de håber at, I vil være behjælpelige med at besvare. Ud over denne undersøgelse, vil Aarhus universitet også tage kontakt til 4-5 gymnasier med henblik på en mere detaljeret dialog.

Forhandlingen af licensaftaler flytter fra DEFF til Det Kgl. Bibliotek
På baggrund af en rapport med anbefalinger, der blev offentliggjort den 21. februar 2019, har Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet, at forhandlingen og administrationen af licensaftaler på vegne af danske universiteter, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl. skal overdrages til Det Kgl. Bibliotek. Den formelle overdragelse forventes at finde sted i løbet af første halvår 2019.

Alle institutioner, der i dag har licens gennem DEFF, vil efter opgaveoverdragelsen fortsat blive betjent. Den nye betjenende enhed vil være Det Kgl. Biblioteks afdeling for licensforvaltning. Fristen for eftermelding til aktive aftaler vil dog ekstraordinært blive rykket frem til 30.marts. Efter denne dato kan der i 2019 ikke foretages eftertilmelding.

DEFF har sendt orienteringsmail til alle institutioner betjent af DEFF fredag den 22. februar 2019.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K