Del

Nyt om økonomi

Sikkerdigital.dk
Til orientering har Digitaliseringsstyrelsen offentliggjort deres læringspakke med inspiration til at klæde undervisningspersonale i det offentlige på til at håndtere informationssikkerhed. Materialet henvender sig bredt til området, men måske kan der findes lidt inspiration på sikkerdigital.dk.

Forhandlingen af licensaftaler flytter fra DEFF til Det Kgl. Bibliotek
På baggrund af en rapport med anbefalinger, der blev offentliggjort den 21. februar 2019, har Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet, at forhandlingen og administrationen af licensaftaler på vegne af danske universiteter, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl. skal overdrages til Det Kgl. Bibliotek. Den formelle overdragelse forventes at finde sted i løbet af første halvår 2019.

Alle institutioner, der i dag har licens gennem DEFF, vil efter opgaveoverdragelsen fortsat blive betjent. Den nye betjenende enhed vil være Det Kgl. Biblioteks afdeling for licensforvaltning. Fristen for eftermelding til aktive aftaler vil dog ekstraordinært blive rykket frem til 30.marts. Efter denne dato kan der i 2019 ikke foretages eftertilmelding.

DEFF har sendt orienteringsmail til alle institutioner betjent af DEFF fredag den 22. februar 2019.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K